Бібліотека юриста

На даній сторінці розміщуватимуться книги, журнали, учбова література виключно для судових юристів, а також цікава художня судова література.

АДВОКАТУРА

Методичні рекомендації. Клопотання, заяви, скарги, заперечення, вимоги.
Рішення Євросуду, Верховного суду…
В качестве адвоката Дина Каминская участвовала почти во всех самых громких политических процессах 1960‑1970‑х годов: она защищала Владимира Буковского, Юрия Галанскова, Анатолия Марченко и многих других участников диссидентского движения. Описываемые в мемуарах Каминской примеры судебной практики – фальсификация доказательств, самооговор подсудимых, лжесвидетельство, давление государственного аппарата – хорошо знакомы и современному читателю; реализованные в ее поступках и словах представления о правосудии, человеческом достоинстве и гражданской ответственности сегодня столь же исчезающе редки, как и в позднесоветские годы.

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

У брошурі мовою, доступною для широкого загалу читачів, описано порядок звернення до суду за захистом порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів у цивільних справах. Роз’яснено, з якими судовими витратами особа може мати справу в цивільному процесі, як їх сплачувати та які існують пільги у сплаті, наводяться можливі варіанти розподілу судових витрат за результатами вирішення справи. Надано поради щодо мирного владнання спору. Описано алгоритм, що дає можливість зрозуміти порядок та процедуру виконання або оскарження судового рішення в цивільній справі. 
У пораднику також поміщено бланки процесуальних документів, що можуть станути у нагоді при зверненні до суду у цивільній справі. Використано законодавство станом на 1 січня 2011 року. 
Видання розраховане на учасників цивільного процесу, передусім позивачів, адвокатів, працівників апаратів судів, студентів і викладачів права та кожного, кого цікавить судовий механізм захисту прав людини.
Посібник розкриває особливості підготовки та розгляду найбільш актуальних в практиці судів загальної юрисдикції цивільних справ, знання і облік яких є необхідною умовою належного здійснення правосуддя в сфері цивільного судочинства. В роботі використана судова практика та правові позиції Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, даються рекомендації по застосуванню норм матеріального і процесуального права.
Для юристів, а також всіх тих, хто цікавиться питаннями права і застосування його норм судами.
У навчальній та спеціальній літературі цивільний процес традиційно пропонується нейтрально, з позиції стороннього спостерігача, якого цікавить лише процес як такий, а не ре­зультат. Але в практичній площині, застосування процесуаль­ного закону завжди пов’язане із реальним розв’язанням конк­ретного спору. Своєрідні. Усі ці можливості окремо мають своє призначення, ефектив­ність, умови та порядок застосування. Саме так сприймають цивільний процес зацікавлені особи, оскільки для них про­цес ­ це боротьба.
Це перше у вітчизняній практиці видання судових рішень, спеціально присвячене питанням захисту прав дітей у цивільному судочинстві. Витяги із судових рішень систематизовані за розділами. 
Видання включає в себе правові позиції щодо застосування судами сімейного, цивільного та цивільно-процесуального законодавства, деяких інших нормативно-правових актів, які характеризують у цілому кожне судове рішення. 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС

Підручник. 2009 рік.

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС


ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

УНІВЕРСАЛЬНІ


У посібнику висвітлюються поняття та зміст права особи на справедливий судовий захист, судова система України, порядок захисту прав громадян в рамках цивільного, адміністративного, кримінального провадження,  а також у Європейському суді з прав людини, надаються зразки процесуальних документів. Видання буде корисним для викладачів і студентів юридичних факультетів, адвокатів, юристів та громадян.
У посібнику подаються визначення та критерії стратегічної судової справи, визначаються очікувані результати та цілі судової справи для суспільного інтересу, тестової або стратегічної, розглядаються можливості створення таких справ, які б просували далекоглядні стратегічні цілі організації чи окремої особи, обговорюються можливості ведення стратегічних справ, які сприятимуть перетворенню України у таку країну, яку омріяли громадяни України для себе, своїх дітей та онуків. Посібник буде цікавим для юристів громадського інтересу та всіх, хто, прагне досягати системних змін для покращення суспільного життя загалом та захисту екологічних прав та збереження довкілля зокрема.
Книга французского писателя Фредерика Поттешера — заметное явление в художественно-публицистической литературе Запада; она ярко и образно доводит до читателя злопамятные вехи в истории уголовной юстиции. Написанная примерно в том же детективном жанре, что и коллекция Роже Жана Сегала «Крупнейшие уголовные процессы», эта книга отличается как по своему замыслу, подбору процессуальных материалов, способу изложения фактов, так и по оригинальности психологических и бытовых зарисовок соответствующих эпох и характерных для них криминальных действий. Это — своеобразный калейдоскоп наиболее примечательных казусов из истории уголовной юстиции.
В этой книге вы узнаете о самых знаменитых судебных процессах. От тамплиеров и до Садама Хусейна от террористов до секты «АУМ Синрекё». Эти процессы до сих пор у всех на слуху.

ПСИХОЛОГІЯ, РИТОРИКА, ПЕРЕГОВОРИ

Пропонований підручник — це спроба упорядкування проблем загальної та юридичної психології, висвітлення психологічних закономірностей у системі «людина — право». Докладно викладено методологічні засади юридичної психології, її природничо-наукові основи, психологічні особливості процесуальної діяльності, проблеми кримінальної та пенітенціарної психології.
Для студентів юридичних вищих навчальних закладів, а також може бути корисним аспірантам, викладачам, працівникам судових та правоохоронних органів.


МОВНІ МАТЕРІАЛИ (СЛОВНИКИ, ПОСІБНИКИ, ПРАВОПИСИ)


Російсько-український правничий словник, до якого увійшли відповідні властивостям українського права й мови — по змозі всі найпотрібніші для біжучої щоденної праці правника-практика слова, терміни та вирази; а тому такий словник містить в собі не самі-но суто-правничі терміни з паростів права кримінального, цивільного, фінансового й т. и., ба й слова так званого вищого розуміння, та по змозі всі ті слова та вирази, які потрібні правникові в його щоденній праці при складанні різного роду правничих актів, при виголошенні промов на суді, при судовому та адміністраційному діловодстві, листуванні й т. и., нехай би читач правничого словника таким чином мав змогу завдовольнити цю свою потребу, не звертаючися ще й до инших, „нетермінологічних російсько-українських словників. Працюючи над вибором слів-термінів і виразів із давньої правничої мови, Комісія рівночасно не переставала й далі користати із живої української мови, посилаючи для цього в різні місця України окремих своїх членів, щоб вони безпосередньо з уст народу збирали правничі терміни, за наперед укладеною програмою. Крім того й сучасне українське друковане слово, наскільки в ньому можна бувало знаходити потрібний матеріял, не було й надалі залишено без уваги.

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

Миллиардер Карл Трюдо не раз успешно проворачивал крупные аферы на Уолл-стрит. Но сейчас ему предстоит почти невозможное — переиграть Верховный суд штата Миссисипи.
Против него — едва ли не все жители маленького городка, которых буквально травит принадлежащая ему химическая фабрика. Уже вынесен вердикт присяжных, заключивших, что именно Трюдо повинен в болезнях сотен горожан и гибели нескольких из них.
Однако любой вердикт может быть оспорен, и любое, даже самое, казалось бы, безнадежное дело может быть выиграно, считает Трюдо.
Деньги и связи решают все. Ради спасения своей империи он готов пойти ва-банк — подать апелляцию. И на сей раз магнат уверен: присяжные будут играть по его правилам.
Микки Холлер – самый циничный адвокат Лос-Анджелеса. Его офис – заднее сиденье «линкольна». Его методы защиты, мягко говоря, нестандартны. Его клиенты – драчуны-байкеры и карточные шулеры, наркодилеры и пьяные водители. Для него закон не имеет никакого отношения к вине или невиновности. Надо просто уметь торговаться и нажимать нужные кнопки, а правосудие здесь и вовсе ни при чем! Но на сей раз Холлер намерен восстановить справедливость и покарать виновного. Потому что ему предстоит охота за убийцей, одной из жертв которого стал его лучший друг. И он подозревает, что однажды сам спас этого преступника от заслуженного возмездия…

Немає коментарів: