субота, 14 січня 2017 р.

ГПК: можливість оскарження в апеляційному порядку ухвали про задоволення заяви про видачу виконавчого документу на примусове виконання рішення третейьсокго суду

Можливість оскарження в апеляційному порядку Ухвалу про задоволення заяви про видачу виконавчого документу на примусове виконання рішення третейського суду, виходячи з положень ГПК та позиції Київського апеляційного господарського суду, ВГСУ, ВСУ.
+
_
Виходячи з правової позиції Конституційного суду України, викладеної в  Рішеннях Конституційного Суду України від 27 січня 2010 року № 3-рп/2010, від 28 квітня 2010 року № 12-рп/2010, від 8 липня 2010 року № 18-рп/2010, згідно з пунктом 8 частини 3 статті 129 Конституції України апеляційне оскарження судового рішення можливе в усіх випадках, крім тих, коли закон містить заборону на таке оскарження. Нормами чинного Господарського процесуального кодексу України не передбачена пряма заборона оскаржувати ухвалу про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у його видачі. Стаття 69 Закону України «Про Конституційний Суд України» встановлює необхідність обов'язкового виконання рішень Конституційного Суду України.
З урахуванням принципу змагальності, рівності учасників процесу, доступу до правосуддя, вважаємо, що Ухвала місцевого господарського суду, винесена за наслідками розгляду  заяви про видачу наказу на виконання рішення третейського суду є процесуальним документом, яким завершується відповідне провадження у місцевому господарському суді та підлягає оскарженню відповідно до правил, визначених ГПК України.
(Постанова Київського апеляційного господарського суду від 16.08.2016 року у справі за № 910/31014/15)


Подана Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Золотий Урожай" апеляційна скарга на ухвалу господарського суду міста Києва від 18.01.2016 у справі N910/31709/15не відповідає вимогам розділу XII Господарського процесуального кодексу України з наступних підстав.
Частина 1ст. 106 ГПК України містить вичерпний перелік ухвал, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.
За приписами ч. 2ст. 106 ГПК України заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду. У разі подання апеляційної скарги на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, місцевий господарський суд повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню.
У пункті 10 Постанови Пленуму Вищого господарського суду від 17.05.2011 N 7 вказано, що визначений частиною першою статті 106 ГПК перелік ухвал місцевого господарського суду, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку окремо від рішень того ж суду, є вичерпним. Наслідки подання апеляційних скарг на інші ухвали місцевого господарського суду визначено частиною другою цієї статті. У разі помилкового прийняття апеляційним господарським судом до провадження скарги на ухвалу, яка не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, таке провадження підлягає припиненню на підставі статті80та частин першої і другої статті106 ГПК.
Отже,стаття 106 ГПК України не передбачає можливість оскарження в апеляційному порядку ухвали місцевого господарського суду про видачу наказу на виконання рішення третейського суду


Ухвала Київського апеляційного господарського суду від 25.05.2016 року у справі за № 910/31709/15


Київський апеляційний господарський суд
Справи слухалися по суті, питання щодо можливості/неможливості оскарження Ухвали про видачу виконавчого документу не розглядалося.

 Постанова від 09.06.2016 року у справі № 910/33090/15
Постанова від 16.03.2016 року у справі № 910/30240/15
Постанова від 22.03.2016 року у справі № 910/201/16
Постанова від 09.08.2016 року у справі за № 910/5165
Постанова від 25.10.2016 року у справі № 910/13527/16

Чимало ухвал в судовому реєстрі про повернення апеляційної скарги.


Стаття 106 ГПК України не передбачає можливість оскарження в апеляційному порядку ухвали місцевого господарського суду про видачу наказу на виконання рішення третейського суду
Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів та про видачу виконавчих документів на примусове виконання рішень третейських судів регулюються розділом XVI-1 ГПК України, згідно до якого (ст. 1224 ГПК України) справа розглядається господарським судом за правилами, встановленими для розгляду справи судом першої інстанції, з особливостями, встановленими цим розділом.
Згідно зі ст. 12211 ГПК України, за результатами розгляду заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду господарський суд виносить (постановляє) ухвалу про видачу виконавчого документа або про відмову у видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду за правилами, передбаченими цим Кодексом для прийняття (ухвалення) рішення.
Відповідно до ч. 3 ст. 12211 ГПК України, ухвала господарського суду про відмову у видачі виконавчого документа може бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку протягом п'ятнадцяти днів з дня її винесення господарським судом.
Посилання скаржника в касаційній скарзі на рішення Конституційного Суду України від 27.01.2010 N 3-РП/2010 у справі N 1-7/2010, колегія суддів вважає у даній справі недоцільним, оскільки, як вбачається з вищезазначеного рішення, суд прийшов до висновку, розглядаючи положення пункту 8 частини 3 статті 129 Конституції України, що апеляційне оскарження судового рішення можливо у всіх випадках, крім тих, коли закон містить заборону на таке оскарження

Постанова ВГСУ від 03.08.2016 року у справі за № 910/31709/16


Позиція ВСУ в цивільних справах:
Постанова Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 17 лютого 2016 року № 6-2743цс15

За змістом пункту 33 частини першої статті 293, частини третьої статті 389 11 Цивільного процесуального кодексу України оскарження в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду не передбачене.

Немає коментарів: