вівторок, 26 грудня 2017 р.

Невчасна постановка на облік, реєстрації змін в податковій - штраф

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє, що згідно із п.117.1 ст.117 розділу ІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VIзі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) неподання у строки та у випадках, передбачених ПКУ, заяв або документів для взяття на облік у відповідному контролюючому органі, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, відповідно до вимог встановлених ПКУ,

- тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 170 гривень, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, – 510 гривень.

У разі неусунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення,

- тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 340 гривень, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, – 1020 гривень.

#трудові_спори, #податковий_адвокат, #оскарження_звільнення, #господарські_спори, #стягнення_заборгованості, #стягнення_інфляційних, #житловиселення, #АБвласоваВектор, #сімейніспори, #АдвокатськебюроВектор, #familylaw, #аліменти, #податковий_адвокат, #АБвласоваВектор, #фіктивне_підприємство, #фіктивність,  #порушення_постачальником_податкового_законодавства,

пʼятниця, 8 грудня 2017 р.

Тимчасово зупиняється блокування ПДВ-накладних

Вчора ВРУ прийняла закон, яким тимчасово зупинється блокування ПДВ-накладних з 1 січня 2018 року, крім цього планується збільшення акцизних податків, в т. ч. на сигарети з 20 Євро (зараз) до 90 Євро за 1000 шт. сигарет, здорожчання відбуватиметься щорічно до 2025 року. 

Текст на закон >>>

вівторок, 21 листопада 2017 р.

Нерезидент надає послуги українській компанії: оподаткування

Нерезидент надає послуги українській компанії, місцем постачання послуг є митна територія України

За загальним правилом,  місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 ПК України.

середа, 4 жовтня 2017 р.

Первинний документ у рекламі (маркетингу). Витрати на збут. Позиція податкового адвоката

 

 ---/---


[ Податковий адвокат | Спори з податковою | Податкова консультація  | Розблокувати податкову накладну | Виведення з ризикових | Не приймають таблиці даних платника податків ]

 
---/---
 

Важко собі уявити в умовах конкуренції, коли б підприємці не рекламували свою діяльність, продукцію, послуги. Ефективна та дієва реклама прямий шлях до отримання прибутку. Безумовно, що фіскали в кожній господарській операції бізнесмена вбачають порушення та спробу ухилитися від сплати податків.

 

Витрати на рекламу займають, незважаючи на постійні кризові явища в Україні, центральне місце в структурі видатків підприємства.

 

Усе вирішує бухгалтерській облік

 

Відповідно до п. 44.2 ст.44 Податкового кодексу України для обрахунку об′єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

 

Беручи до уваги п. 134.1. ст. 134 ПК України об’єкт оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПК України.

 

Згідно з п. 7 Наказу Міністерства фінансів України за № 318 від 31.12.1999 року «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» «Витрати» (далі – «П (С)БУ 16) витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов′язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

 

податковий адвокат, витрати на рекламу, податкова перевірка, скасувати податкову перевірку, штраф, суд з податковоюВідповідно до п. 17 П (С)БУ 16 Витрати, пов′язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

 

Згідно з абз. 5 п. 19. витрати на збут включають такі витрати, пов′язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг), як витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг).

 

У судовій практиці при розгляді податкових спорів усе, в тому числі  і щодо товарності рекламних операцій, крутиться навколо визнання того чи іншого документа первинним, зв’язку «спірних» операцій з господарською діяльністю платника податків та впливу таких операцій з рухом активів підприємства, а також відсутності необхідних трудових та матеріальних ресурсів.

 

Первинний документ, який ти?

 

 

суд з податковою, витрати на рекламу, збут, податковий адвокатРозуміння первинного документу та тлумачення  підстави для бухгалтерського обліку господарських операцій, виходячи зі  ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні» у фіскалів та бізнесу діаметрально різні.

 

Згідно зі ст. 1, ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні «первинним документом є документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку. Первинні документи по відображенню господарських операцій являються основою і для податкового обліку.

 

На прямі питання платників податків до податкової щодо того, які документи слід розуміти первинним в операціях з рекламування та маркетингу, традиційну фіскали обмежуються посиланнями на положення ЗУ «Про  бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні» (Лист ДФС від 05.02.2016 № 2466/6/99-99-19-02-02-15, Лист ГУ ДФС у м. Києві від 05.11.2015 № 16841/10/26-15-15-03-11): перелік обов′язкових реквізитів у первинних документах визначено ч. 2 ст. 9 ЗУ «Про  бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні». Таким чином, підприємство враховує витрати на збут, пов`язані з реалізацією товарів (у т.ч. витрати на дослідження ринку (маркетинг)), при визначенні фінансового результату до оподаткування, у разі їх підтвердження належним чином оформленими первинними документами згідно з правилами бухгалтерського обліку.

 

Натомість, як відомо, з 3 січня 2017 року набули чинності деякі законодавчі зміни, які стосуються визначення первинного документу, судова практика зможе оцінити первинність тих документів,  які складатимуться з січня цього року.

 

Однак, відтепер, первинний документ – документ, що свідчить про  господарську  операцію, а фразу «та підтверджує її здійснення» була видалена, натомість коригувань та змін Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року за № 88 «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» (далі – «Наказ Мінфіну № 88») не зазнав: підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. При реалізації товарів за готівку допускається складання первинного документа не рідше одного разу на день на підставі даних касових апаратів, чеків тощо.

 

податковий адвокат, скасувати результати перевірки, зняли витрати, витрати на рекламу, збутЩодо наявності обов’язкових реквізитів первинного документу, то первинні документи повинні мати такі обов′язкові реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

 

Залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити: ідентифікаційний код підприємства, установи з Державного реєстру, номер документа, підстава для здійснення операцій, дані про документ, що засвідчує особу-одержувача тощо.

 

Первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади. Документування господарських операцій може здійснюватись із використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов′язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм.

 

Вимога щодо складання первинного документу відразу після здійснення господарської операції була виключена з 3 січня 2017 року, такої вимоги немає та не було передбачено положеннями Наказу Мінфіну № 88.

 

Будь-які документи (у тому числі договори, акти виконаних робіт, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції, що призводять до змін в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства (Ухвала ВАСУ від 18.05.2017 року в справі за № К/800/25002/16).

 

первинний документ на рекламні послугиНаявність звітів про надані послуги, підтвердження факту оплати за допомогою банківських виписок є підтвердженням руху активів та здійсненням господарських операцій (Ухвала ВАСУ від 18.04.2017 року в справі за №  817/653/16).

 

Внутрішні локальні документи, як-то, накази, службові записки, бізнес-плани щодо необхідності проведення рекламних акцій, маркетингових досліджень, а також звітів про результати таких акцій стануть додатковим аргументами в доведенні товарності рекламних послуг.

 
 
 
 
 
****

Маєте запитання? 

 
 
**** 
 
 
****
 

вівторок, 19 вересня 2017 р.

Витрати юридичної особи по послугам платника єдиного податку

"ЗІР" (категорія консультації 102.13)
«Чи враховується вартість товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у платників ЄП при коригуванні (збільшенні або зменшенні) фінансового результату?»

середа, 6 вересня 2017 р.

НДС-накладные блокируются

Большая проблема в том, что государственные органы в эйфории реформ на всех фронтах продолжают жить в параллельной реальности. Беря во внимание статистику налоговой службы, то лишь 2% налоговых накладных было заблокировано, это уж не такая большая цифра, однако бизнес эти проценты же чувствует на все 100%, ведь на практике практически каждая вторая компания почувствовала блокировку.
Фактически, налоговая служба устанавливает бестоварность отношений, не проводя проверки.
Резонно возникает вопрос относительно перспектив разблокировки НДС-накладных в судебном порядке, ведь, по словам фискалов, все происходит автоматически, а Фемида, вряд ли, пойдет против ИТ-технологий, разработанную под налоговую, хотя уже одно судебное решение по первой инстанции есть (Постановление Ровенского окружного административного суда - http://reyestr.court.gov.ua/Review/68324442).
Блокировка НДС-накладных происходит автоматически, а вот разблокировка с последующим, возможным обжалованием, за закрытыми дверями – «в ручном режиме», где объективно присутствует субъективизм.
В незавидном положении остаются покупатели услуг, работ, товаров, по операциям  которым были заблокированы НДС-накладные, ведь право на декларирование налогового кредита приостановлено, а как быть с финансовым результатом? Ведь потенциально, бестоварность операции на уровне НДС, будет, по мнению налоговиков, считаться таковой в целом.
Антидот бизнес выработает в ближайшие месяцы. Как возможный вариант: стоит ожидать дробления бизнеса, когда НДС-ков станет больше, ведь главное не попасть под критерии и признаки группы риска, в свою очередь, единщиков также вполне возможно станет больше, но относительно них у власти свой вердикт, который мы узнаем традиционно 1 января, когда страна проснется с очередными налоговыми нововведениями и бюджетом 2018.
адвокат / attorney-at-law
067 86 244 17
Адвокатське бюро "Власова Вектор"#трудові_спори, #податковий_адвокат, #оскарження_звільнення, #господарські_спори, #стягнення_заборгованості, #стягнення_інфляційних, #житловиселення, #АБвласоваВектор, #сімейніспори, #АдвокатськебюроВектор, #familylaw, #аліменти, #податковий_адвокат, #АБвласоваВектор, #фіктивне_підприємство, #фіктивність,  #порушення_постачальником_податкового_законодавства,

вівторок, 8 серпня 2017 р.

Збільшення статутного капіталу майном

Відповідно до ст. 15 ЦК України вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом, крім того, згідно зі ст. 13 ЗУ «Про господарські товариства» вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

середа, 26 липня 2017 р.

Приватбанк: иски к государству. Кто кого?Однозначно, ситуация с национализацией Приватбанка уникальна для Украины: в этой ситуации больше политической составляющей, нежели юридической, а посему все решает закулисные переговоры.
В ближайшие пару лет в Приватбанк будет регулярно вливаться государственные деньги, поэтому активность бывших и «обиженных» собственников будет каждый раз возрастать с очередной новостью о докапитализации. Ведь не случайно, что 23 июня этого года официально объявляется о докапитализации  на 38,5 млрд. грн. и уже по состоянию на июль месяц подано исков на 9 млрд. грн., следует отметить, что иски подавались в последние три месяца.  Структура исков различна: от обжалования решений НБУ о непризнании тех или иных лиц связанными с банком, поскольку статус связанных лиц предполагает получение компенсаций и определенных выплат, и вплоть до обжалования процедуры смены топ-менеджером, перехода в государственную собственность, в целом.  

пʼятниця, 21 липня 2017 р.

Фонд соціального страхування: порушення, відповідальність, штрафи

Види та розміри штрафів.

Адміністративна відповідальність визначається  згідно з положеннями Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – «КУпАП»).

вівторок, 18 липня 2017 р.

Первинний документ у рекламі

Важко собі уявити в умовах конкуренції, коли б підприємці не рекламували свою діяльність, продукцію, послуги. Ефективна та дієва реклама прямий шлях до отримання прибутку. Безумовно, що фіскали в кожній господарській операції бізнесмена вбачають порушення та спробу ухилитися від сплати податків.
Витрати на рекламу займають, незважаючи на постійні кризові явища в Україні, центральне місце в структурі видатків підприємства.

понеділок, 17 липня 2017 р.

Транспортний податок 2017Наприкінці кожного року українські автомобілісти затамовують подив у передчутті чергових змін податкового законодавства щодо сплати транспортного податку.

У цьому році суттєвих змін відносно сплати цього податку не відбулося. Так, під оподатковування потрапляють як і минулого року легкові автомобілі, зареєстровані відповідно до українського законодавства за фізичними та юридичними особами, з роком випуску не більше 5 років включно (2012 рік), а середньоринкова вартість складає більше 375 мінімальних заробітних плат (1 млн. 200 тис. грн.). Про середньоринкову вартість та отримати розрахунок податку можна скористатися калькулятором на офіційному сайті Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

неділя, 16 липня 2017 р.

Переведення дач у житловий фонд: чергові зміни

На даний час діє Постанова КМУ від 29.04.2015 року за № 320 «Порядок переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки».
Так, для переведення дачного чи садового будинку в жилий будинок громадянин, який є його власником, або уповноважена ним особа (далі - власник) подає до виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради (сільського голови, якщо немає виконкому) такі документи заяву про переведення, копію правовстановлюючого документу на будівлю, письмову згоду співвласників, звіт про проведення технічного  огляду. Натомість для переведення дачних будинків, збудованих до  5 серпня 1992 року, слід ці будинки зареєструвати, а вже потім подавати документи для переведення в житло.

вівторок, 20 червня 2017 р.

Реєстр речових прав обтяжень

Наприкінці травня цього  року уряд вніс зміни до своєї Постанови в сфері ведення реєстру обтяжень рухомого майна (Постанова КМУ № 384 від 24.05.2017). 7 червня 2017 року документ був  опублікований, але набуде чинності лише через 3 місяці, тобто з 7 вересня 2017 року українці зможуть отримати витяг з реєстру обтяжень рухомого майна через Інтернет кабінет електронних сервісів, де зараз можна отримати витяги з майже 10 різноманітних реєстрів. 
Зараз доступ до реєстру обтяжень на рухоме майно мають лише приватні нотаріуси та державні нотаріальні контори, а також сам держатель реєстру – ДП «Національні інформаційні системи», тобто якщо держатель реєстру та державні нотаріальні контори видавали витяги за собівартістю, яка зараз складає 34 грн., то приватні нотаріуси ще додатково стягували кошти за свої послуги.

неділя, 18 червня 2017 р.

Перевірки від інспекції праці: контрольний постріл по бізнесу?

Держава «любить» контролювати, наглядати, а ще забороняти та штрафувати. За останні три роки замість створення нових робочих місць та комфортних умов для ведення бізнесу маємо захмарні штрафи, нескінченні перевірки в умовах мораторію, а також подвійне підвищення мінімальної заробітної плати.
Підприємці в багаторічних боях з митними та фіскальними органами випрацювали певні лазівки та ефективні способи захисту своїх прав під час перевірок. Тому у посадовців виникла необхідність у модифікації контролю через надання державному органу широких повноважень нагляду, цим органом стала інспекція праці.

субота, 17 червня 2017 р.

Захист прав дитини: законодавчі нововведення

17 травня 2017 року Верховною Радою України був прийнятий ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення захисту права дитини на належне утримання». На даний час документ ще має підписати Президент України. Законодавчі зміни набудуть чинності з наступного дня його опублікування.

Налоговая реформа, что ожидает нас

У украинских чиновников не унять прыти относительно реформирования всех сфер жизнедеятельности государства. Занятно то, что постоянным реформаторским катаклизмам подвержены именно те направления, которые обеспечивают наполняемость государственного бюджета, в частности, налоговый блок. Политики на суд общественности предлагают очередные фискальные нововведения, соревнуясь в творчестве и заигрывании перед украинцами и заграничными инвесторами, однако в последние несколько лет  в преддверии нового года, депутаты принимают практически тайно очередные налоговые законы, к которым бизнесу следует приспосабливаться в течение следующего года до следующих новогодних праздников, а власть в течение этого периода исправляет свои законодательные ляпы.

четвер, 8 червня 2017 р.

РРО при розрахунках платіжними картками: позиція ДФС

Cуб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції при проведенні розрахунків за готівкові кошти та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), зобов’язані застосовувати РРО з обов’язковою видачею особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, розрахункового документа.

Слід звернути увагу, що у разі здійснення розрахункових операцій з використанням POS-терміналів треба дотримуватися вимог Закону України від 05.04.2001 р. № 2346-ІІІ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

вівторок, 23 травня 2017 р.

Прощений банком кредит. Проблеми тільки розпочинаються


Хвиля споживчого кредитування перемістилася в площину судової практики, оскільки період активного кредитування позаду, натомість прийшов час сплачувати борги перед банками.
Звісно, дізнатися про розмір заборгованості по кредиту можна безпосередньо в банківській установі, отримавши відповідну довідку, проте буває так, що, по-перше, позичаються кошти в декількох банках, по-друге, від банку отримати необхідну інформацію з тих чи інших причин проблематично.
У таких ситуаціях варто звернутися до бюро кредитних історій, яких на ринку України активно  працює не так уже і багато. Раз у рік, можна безоплатно отримати інформацію про свою кредитну історію,  в якій будуть зазначатися усі взяті кредити, нараховані відсотки, штрафні санкції, тощо, озброївшись своїм правом, передбаченим ч. 3 ст. 13 ЗУ «Про організацію формування та обігу кредитних історій».
Для отримання хоча б якихось коштів банки пропонують боржникам і різні форми реструктуризації, і прощення боргу в певній частині. Проте під час формалізації домовленостей між кредиторами та боржниками слід враховувати і податкові наслідки для боржника.
За загальним правилом, зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом (ч. 1 ст. 598 ЦКУ).
Так, відповідно до ч. 1 ст. 605 ЦК України зобов'язання припиняється внаслідок звільнення (прощення боргу) кредитором боржника від його обов'язків, якщо це не порушує прав третіх осіб щодо майна кредитора, тобто укладати двосторонню угоду про прощення законодавством не вимагається, достатньо лише направлення відповідного повідомлення боржнику.

1 ДФ: відповідальність за неподачу, неповноту, неправильність заповнення

Якщо дані, зокрема, камеральної перевірки свідчать про подання податкового розрахунку ф. № 1ДФ з недостовірними відомостями або з помилками, до податкового агента застосовуються наступні штрафні (фінансові) санкції.

вівторок, 16 травня 2017 р.

Продаж нерухомості після оформлення спадщини: оподаткування

Якщо нерухоме майно було набуте після отримання свідоцтва на спадщину і власник  (спадкоємець) бажає його продати, то його дохід не оподатковується ні податком на доходи, ні військовим збором, оскільки умова для звільнення від оподаткування про перебування майна у власності більше 3 років (загальне правило) не застосовується.

Пунктом 172.1 ст. 172 Кодексу передбачено, що дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.

Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину.

пʼятниця, 12 травня 2017 р.

Банковская тайна и АМКУ

Комментарий для сайта Минфин
С завидной периодичностью поднимается вопрос относительно правомерности/неправомерности предоставления  банками на запрос, в частности АМКУ, информации, которая охватывается понятием банковской тайны, определения объемов предоставления такой информации.  
Более актуальным это становится в условиях «банкопада», ведь на рынке с небольшим количеством субъектов, любой запрос от контролирующего органа становится всеобщей проблемой участников этого сегмента и реальным риском для бизнеса.

Щорічна допомога учасника АТО 2017

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» до учасників бойових дій відносяться  військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовці військових прокуратур, особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, поліцейські, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення.

понеділок, 24 квітня 2017 р.

Скасування печаток: остаточно

коментар для газети "Експрес"


З жовтня 2014 року діють законодавчі норми, відповідно до яких було скасовано обов’язковість застосування печатки суб’єктами господарювання в своїй господарській діяльності, проте на практиці такими нововведеннями можна було  скористатися лише після внесення змін до  відповідних положень в статуті про те, що компанія діє без застосування печатки. Тим не менше, масової відмови від печаток в господарській діяльності не відбулося, тим більше, що державні органи продовжували вимагати проставлення печаток на документах, тим більше ряд законодавчих актів містив обов’язкову наявність печатки на документах.

вівторок, 4 квітня 2017 р.

ОСАГО, ДТП двух застрахованных авто одного собственника

"В собственности юридического лица есть несколько автомобилей, на каждый из которых оформлен полис ОСАГО. Произошло ДТП с участием двух таких автомобилей. Страховая компания отказывает в выплате, ссылаясь на то, что по данному виду страхования страхуется ответственность перед третьими лицами, а третьих лиц в данной ситуации нет.
В связи с этим есть несколько вопросов:
1. Правомерно ли страховая компания отказывает в выплате?

2. Есть ли разница, кто управлял автомобилем в момент ДТП? (Так, если это был сотрудник при исполнении своих трудовых обязанностей, то по сути ответственность несет юрлицо само перед собой. А если любое третье лицо – то оно ответственно перед собственником автомобиля, и страховая компания должна осуществить выплату)."

середа, 29 березня 2017 р.

Реєстрація в податковій договору простого товариства, спільної діяльності

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ об’єктом оподаткування з податку на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.

Таким чином, оскільки нова редакція розділу III «Податок на прибуток підприємств» ПКУ не містить положень щодо окремого обліку результатів спільної діяльності без створення юридичної особи, починаючи з 01.01.2015 договори про спільну діяльність не є окремими платниками податку на прибуток підприємств.

субота, 18 березня 2017 р.

Транспортний податок 2017

Наприкінці кожного року українські автомобілісти затамовують подив у передчутті чергових змін податкового законодавства щодо сплати транспортного податку.
У цьому році суттєвих змін відносно сплати цього податку не відбулося.  Так, під оподатковування потрапляють як і минулого року легкові автомобілі, зареєстровані відповідно до українського законодавства за фізичними та юридичними особами, з роком випуску не більше 5 років включно (2012 рік), а середньоринкова вартість складає більше 375 мінімальних заробітних плат (1 млн. 200 тис. грн.). Про середньоринкову вартість та отримати розрахунок податку можна скористатися калькулятором на офіційному сайті Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

вівторок, 14 березня 2017 р.

Немає доходу у самозайнятої особи або підприємців на загальній системі оподаткування

З 1 січня 2017 року набули чинності чергові зміни в ЗУ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", яким, зокрема, передбачено, що самозайняті особи, платники податків на загальній системі оподаткування зобов'язані сплачувати ЄСВ не менше з бази - мінімальної заробітної плати.


понеділок, 13 березня 2017 р.

Стати платником ПДВ та платником ЄП не можна під час первинній реєстрації суб'єктом підприємницької діяльності

Відповідно до абзацу другого п.п. 298.1.2 п. 298.1 ст. 298 ПКУ передбачено, що зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

неділя, 12 березня 2017 р.

Антенны на крыше. Комментарий

Комментарий для издания "Апостроф"

В середине декабря прошлого года правительством были внесены некоторые изменения в нормативные акты (Постановление КМУ от 13.04.2011 года № 461 и № 466), касающиеся вопросов получения разрешительных документов на подготовительные и строительные работы, а также вопросов ввода эксплуатацию объектов строительства (Постановление КМУ от 16.12.2016 года № 1060).
Нововведения вступили в силу с 10 февраля этого года.

субота, 11 березня 2017 р.

Відпрацювання випускників. Коментар. Нововведення в ЗУ "Про вищу освіту"


У жовтні минулого року парламентом були прийняті зміни до ЗУ «Про вищу освіту», які набули чинності з 1 січня 2017 року.
Слід виходити з того, що існує дві групи осіб: нинішні студенти, які навчаються за рахунок держави, і на яких не поширюються видозмінені  норми ЗУ «Про вищу освіту», а також майбутні студенти, які вступатимуть до вишів в  2017 році.

Сбербанк в ДНР?

1. Недавно в российской прессе появилась информация о том, что Сбербанк начал обслуживать лиц с паспортами ДНР и ЛНР. Какие санкции, с точки зрения международного права и международной финансовой системы, теперь грозят Сбербанку в России? 2. Какие последствия могут быть для всей российской банковской системы? 3. Возможно ли отключение Сбербанка от системы SWIFT ? 4. Как возможные санкции могут отразиться на украинской дочке?


понеділок, 6 березня 2017 р.

Тривалість робочого тижня


На даний час чинне українське законодавство передбачає, що щотижнева тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин (ст. 50 Кодексу законів про працю України).
Для працівників може встановлюватися п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (тривалість робочого дня не може перевищувати 8 годин), шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем (тривалість робочого дня не може перевищувати 7 годин), або на безперервно діючих підприємства діє підсумковий облік робочого часу.

пʼятниця, 24 лютого 2017 р.

Адміністративна відповідальність в сфері праці

Суть порушення
На кого / розмір санкції
Орган, що розглядає
Стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці
Кодекс про адміністративні правопорушення

Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, терміну надання посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізичними особами - підприємцями працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на даному підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи - підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), визначеного Законом України "Про звернення громадян", або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані, порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, а також інші порушення вимог законодавства про працю -

-      Посадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності
-      Громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності


від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

суд
Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства -
-      Посадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності
-      Громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності


від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

суд
Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, крім порушення, передбаченого частиною шостою цієї статті, -

-      Посадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності
-      Громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності

від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

інспекція з питань праці
Порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, про нещасний випадок на виробництві -
-      Посадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності
-      Громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності
-      Фізичні особи, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю
від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
інспекція з питань праці
Порушення встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

суд

Стаття 41-2 Порушення чи невиконання колективного договору, угоди
Кодекс про адміністративні правопорушення

Порушення чи невиконання зобов'язань щодо колективного договору, угоди особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, чи представниками трудових колективів -
Штраф від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
суд

Стаття 188-6. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, або створення перешкод для діяльності цього органу
Кодекс про адміністративні правопорушення


Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, щодо усунення порушень законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування або створення перешкод для діяльності цього органу -

штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Інспекція з питань праці


#трудові_спори, #податковий_адвокат, #оскарження_звільнення, #господарські_спори, #стягнення_заборгованості, #стягнення_інфляційних, #житловиселення, #АБвласоваВектор, #сімейніспори, #АдвокатськебюроВектор, #familylaw, #аліменти, #податковий_адвокат, #АБвласоваВектор, #фіктивне_підприємство, #фіктивність,  #порушення_постачальником_податкового_законодавства,