пʼятниця, 22 січня 2016 р.

Безнадійна заборгованість? Податкова думає по-іншому!

Визначення поняття «безнадійна заборгованість».


14.1.11. безнадійна заборгованість - заборгованість, що відповідає одній з таких ознак:

а) заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності;

б) прострочена заборгованість померлої фізичної особи, за відсутності у неї спадкового майна, на яке може бути звернено стягнення;

в) прострочена заборгованість осіб, які у судовому порядку визнані безвісно відсутніми, оголошені померлими;

г) заборгованість фізичних осіб, прощена кредитором, за винятком заборгованості осіб, пов'язаних з таким кредитором, та осіб, які перебувають (перебували) з таким кредитором у трудових відносинах;

ґ) прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора за якою не перевищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних вимог кредитора для порушення провадження у справі про банкрутство, а для фізичних осіб - заборгованість, яка не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у разі відсутності законодавчо затвердженої процедури банкрутства фізичних осіб);

д) актив у вигляді корпоративних прав або не боргових цінних паперів, емітента яких визнано банкрутом або припинено як юридичну особу у зв'язку з його ліквідацією;

е) сума залишкового призового фонду лотереї станом на 31 грудня кожного року;

є) прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, не погашена внаслідок недостатності майна зазначеної особи, за умови, що дії щодо примусового стягнення майна боржника не призвели до повного погашення заборгованості;

ж) заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством;

з) заборгованість суб'єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв'язку з їх ліквідацією;
Безнадійна заборгованість - заборгованість, стосовно якої є впевненість про її неповернення боржником, або заборгованість, за якою минув строк позовної давності;Порядок врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості до 01.01.2015 року.

Цілком реально, що оскільки податкові перевірки охоплюють 3 роки, фіскальні ревізори будуть перевіряти і те, якщо була списана безнадійна заборгованість до січня 2015 року.

Згідно з п. 159.1 ст. 159 ПК України  (редакція ПК України чинна станом на 31.12.2014 року) платник податку - продавець товарів, робіт, послуг має право зменшити суму доходу звітного періоду на вартість відвантажених товарів, виконаних робіт, наданих послуг у поточному або попередніх звітних податкових періодах у разі, якщо покупець таких товарів, робіт, послуг затримує без погодження з таким платником податку оплату їх вартості (надання інших видів компенсації їх вартості). 

четвер, 21 січня 2016 р.

Транспортний податок 2016

Транспортний податок отримав друге життя:

п. 267.2.1. ПКУ
попередня редакція 2015 року
нова редакція 2016 року
Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.
Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно)
та
 середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановлено законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України буде самостійно визначати середньоринкову вартість відповідно до Методики, яка до сих пір не затверджена, а інформацію розміщуватиме на офіційному веб-сайті.

середа, 20 січня 2016 р.

Не індексуєте зарплату? Тоді штраф - 10 мінімалок за кожного працівникаЯк відомо, у 2015 році ми отримали Службу з питань праці, яка увібрала в себе інспекцію з питань праці, Держгірпромнагляд (Постанова КМУ "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці" від 11.02.2015 року за № 96).
У Кодекс законів про працю України у грудні 2014 року внесли зміни в контексті посилення відповідальності за порушення законодавства про працю, зокрема, ст. 265 КЗпП України.

вівторок, 19 січня 2016 р.

За неправильно оформлену ПДВ-накладну - штраф, але податковий кредит зберегти можна...


З 1 січня 2016 року стаття 120-1.4 ПК України була доповнена новими положеннями.
Відтепер за допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 ПК України, виявлених контролюючим органом за результатами документальної позапланової виїзної перевірки, проведеної за заявою покупця тягне за собою накладення на платника податку - продавця штрафу в розмірі 170 гривень та зобов'язання виправити такі помилки.
Невиконання після закінчення терміну, встановленого пунктом 56.3 статті 56 цього Кодексу, узгодженого податкового повідомлення-рішення про виправлення платником податків - продавцем зазначених в абзаці першому цього пункту помилок тягне за собою накладення на такого платника податку штрафу в розмірі від 10% до 100% в залежності від строку невиправлення помилок (до 15 днів... більше 181 дня).

Знайди своє підприємство серед нещасних :) Перевірки не за горами

Мінекономрозвитку розмістило на своєму офіційному сайті список підприємств з високим, середнім рівнями ризику, які будуть об’єктами перевірок державних органів.
#трудові_спори, #податковий_адвокат, #оскарження_звільнення, #господарські_спори, #стягнення_заборгованості, #стягнення_інфляційних, #житловиселення, #АБвласоваВектор, #сімейніспори, #АдвокатськебюроВектор, #familylaw, #аліменти, #податковий_адвокат, #АБвласоваВектор, #фіктивне_підприємство, #фіктивність,  #порушення_постачальником_податкового_законодавства,

четвер, 14 січня 2016 р.

Право споживача на українське маркування продукції. Судові механізми впливу на виробників.Останнім часом патріотичний рух докотився і до сфери захисту прав споживачів.
Основна ідея зводиться до того, що маркування на приладах та приборах, які продаються в крамницях, має бути виконане українською мовою, оскільки маркування не виконане відповідно до вимог ч. 3 ст. 26 Закону України «Про засади державної мовної політики» (маркування товарів, інструкції про їх застосування тощо виконуються державною мовою і регіональною мовою або мовою меншини), тому товар в розумінні положень ЗУ «Про захист прав споживачів» не є якісним (належна якість товару, роботи або послуги - властивість продукції, яка відповідає вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у нормативно-правових актах і нормативних документах, та умовам договору із споживачем).

Як записувати в трудову книжку назву посади, що в КП зазначена з дужками

У дужках, відповідно до прийнятої структури КП, можуть визначатися:
— складова професійної назви роботи, наприклад, «Директор (інший керівник) підприємства, установи, організації фізкультурно-спортивної спрямованості», «Керівник оркестру (ансамблю, фольклорного ансамблю) народних інструментів», «Завідувач пункту (заготовчого, приймального, навчально-консультаційного, навчального та ін.)», «Фахівець із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.)»;
— вид економічної діяльності або галузева приналежність професійної назви роботи, наприклад, «Молодший науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва)», «Апаратник ацеталювання (виробництво синтетичних смол, пластмас та їх перероблення)», «Машиніст бульдозера (гірничі роботи)», «Інженер-проектувальник (водне господарство)»;
— загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи, що застосовується у професійно-класифікаційних стандартах інших країн, що може використовуватися як самостійна або альтернативна професійна назва роботи, наприклад, «Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)», «Фахівець з питань зайнятості (хедхантер)», «Повірений морський (супервайзер)»;
— споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може застосовуватися окремо в межах даної класифікаційної групи, наприклад, «Головний дизайнер (художник-конструктор)», «Авіаційний технік (механік) з парашутних та аварійно-рятувальних засобів», «Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.)», «Машиніст крана (кранівник)», «Кінооператор (фотооператор) бортовий» тощо.
У більшості випадків професійна назва роботи, яка містить запис у дужках, у разі застосування на практиці потребує конкретного визначення, наприклад, «Супервайзер», «Головний дизайнер», «Санітарка-буфетниця».