понеділок, 19 жовтня 2015 р.

Застосування ст. 625 ЦК України та індексація виплат: вихідна допомога, заробітна плата.


Трапляються випадки, коли вихідна допомога при звільненні по тим чи іншим причинам не виплачується, у працівника залишається лише один вихід – звертатися до суду.
Чи підлягає індексації вихідна допомога за час судового розгляду справи, чи ні?
На вихідну допомогу нараховується:
-       Військовий збір,
-       ПДФО,
Не нараховується:
-       ЄСВ,
-       Індексація.

На відносини, які виникли до укладання угоди, можуть поширюватися умови такої угоди


Доволі часто в практиці доводиться підписувати договори, додаткові угоди «заднім числом», проте цивільне законодавство допускає підписувати «сьогоднішньою» датою, проте укладена угода регулює відносини, які виникли до моменту вкладання такої угоди.

пʼятниця, 9 жовтня 2015 р.

Огляд трудового законодавства. ЖовтеньТрудову книжку разом з іншими документами вилучили в рамках кримінального провадження. Що робити?


Мінсоцполітики у Листі від 04.06.2015року за № 278/06/187-15приходить до наступних висновків:
Відповідно до норм статті 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов'язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.
Аналізуючи наведені вище норми, зазначаємо, що задля вивільнення працівника у спосіб, передбачений чинним законодавством, працівнику необхідно особисто або через керівника підприємства звернутися до прокуратури з клопотанням про повернення оригіналу трудової книжки та у разі відмови - питання повернення документу вирішується у судовому порядку відповідно до статті 55 Конституції України.
  

вівторок, 6 жовтня 2015 р.

Факсиміле на ТТН


Фіскальна служба "дозволила" використовувати факсиміле при оформленні ТТН, якщо про застосування факсиміле було передбачено самим договором, а в самому тексті договору міститься зразок такого факсиміле.

Однак як це узгоджується з консультацію-узагальненням, в якій зазначено, що використання при оформленні первинних документів факсимільного відтворення підпису допускається у порядку, встановленому законом, іншими актами цивільного законодавства.

Однак нормами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» застосування факсиміле для підпису первинних документів не передбачено.

Знову виникає питання, а видаткові накладні із застосуванням факсиміле оформлювати можна?

юрист / lawyer
067 86 244 17