неділя, 19 лютого 2017 р.

Подарунок за ціною товару

Витратність у часі та коштах, а також наявність того чи іншого набору юридичних засобів захисту від потенційних претензій визначають обрання алгоритму поведінки в будь-якій справі. Ніхто не хоче платити зайвого і тим більше державі.
При виборі типу угоди з нерухомістю з усього різноманіття вибір, зазвичай, робиться або на користь договору купівлі-продажу або ж -  дарування.
Слід зазначити, що суб’єктам відносин в умовах постійної лібералізації валютного контролю та обмежень доводиться прораховувати як технічний бік реалізації угоди (необхідність проведення оцінки майна, можливість готівкових операцій з урахуванням лімітів), а також, власне, податкові наслідки від таких операцій.


Держмито і оцінка
Главою 16 Наказу Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року за № 296/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» за вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито у розмірах, встановлених законодавством.
Відповідно до ч. 3 ст. 3 ЗУ «Про державне мито» за посвідчення договорів відчуження (дарування, купівля-продаж) нерухомості (земельних ділянок, квартир, будинків, кімнат тощо), які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження сплачується 1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
І хоча п. 1.18 Порядку вчинення нотаріальних дій передбачено, що нотаріус посвідчує правочин, який передбачає будь-який перехід права власності на об'єкти нерухомості та об'єкти незавершеного будівництва, крім їх успадкування та дарування, за наявності документа про сплату до бюджету податку на доходи фізичних осіб, обчисленого з ціни, зазначеної у правочині, але не нижче оціночної вартості такого нерухомого майна, визначеної суб'єктом оціночної діяльності згідно з вимогами нормативно-правових актів з оцінки майна, та документа про оціночну вартість, проте для визначення суми договору з метою розрахунку державного мита без цінової оцінки не обійтися.
Отже, зекономити не вийде ні при оформленні купівлі-продажу, ні при даруванню, та доведеться провести оцінку та заплатити держмито за ставкою 1% від суми договору.

Збір до пенсійного фонду
Виходячи з положень п. 9 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» платниками  збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є, зокрема, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше. Ставка збору складає 1 відсоток від вартості нерухомого майна, зазначеного в договорі купівлі-продажу такого майна.
В Україні не розроблено і тим більше не впроваджено механізму визначення того, чи особа придбала житло вперше чи вдруге, а тому під час оформлення угоди нотаріуси, не створюючи зайвих клопотів для себе, посвідчать такі правочини лише при оплаті покупцем збору до пенсійного фонду. Цікавим є те, що при угодах купівлі-продажу саме земельної ділянки стягнення збору до пенсійного збору не передбачено. Своє право не платити збір до пенсійного збору при придбанні житла вперше доводиться захищати в судах, і загалом, судова практика в цьому питанні на користь позивачів.
Пенсійний фонд неодноразового звертав увагу на те, що даруванні майна збір до пенсійного фонду не сплачується (Лист від 17.09.2013 року за № 24530/03-30, від 16.05.2001 за № 06/2303).
Отже, купівля-продаж більш витратна операція з урахуванням необхідності заплатити пенсійний збір в розмірі 1%.

Оподаткування
Виходячи з приписів положень ст. 172 ПК України дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, об’єкту незавершеного будівництва, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.
Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину. Слід звернути увагу на те, що згідно з п. 174.6 ст. 174 ПК України оподаткування доходу, отриманого платником податку як дарунок (або в результаті укладення договору дарування) від фізичних осіб, здійснюються як для спадщини.
Якщо ж продається нерухомість, яка не відповідає критеріям, про які йшлося вище, а також щодо іншого нерухомого майна (нежитлова нерухомість), то дохід підлягає оподаткуванню за ставкою 5% бази оподаткування, проте якщо дохід від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомості, що здійснюються фізичними особами – нерезидентами, то він оподатковується за ставкою 18 відсотків від доходу, отриманого від продажу об'єкта нерухомості, що  визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до українського законодавства.
Не слід забувати і про військовий збір при оформленні угод купівлі-продажу нерухомості. Так, об’єктом оподаткування військовим збором є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включається частина доходів від операцій з майном. Ставка військового збору для фізичних осіб (резидентів, нерезидентів) складає  1,5% об'єкта оподаткування.
Сплата військового збору у разі нотаріального посвідчення договорів купівлі – продажу нерухомого майна (квартир) здійснюється платником податку за місцем їх нотаріального посвідчення.
Необхідно розуміти, що військовий збір не нараховується та не сплачується, якщо виконуються умови, визначені в п. 172.1. ПК України – житлова нерухомість, строк володіння не менше 3 років, продаж вперше за звітний період.
Таким чином, розмір  податків та зборів при отриманні доходу від продажу нерухомості може варіюватися від 0% до 19,5%.
При оподаткуванні доходів за угодами дарування нерухомості слід брати до уваги положення податкового законодавства, які регламентують оподаткування спадщини (п. 174.6 ст. 174 ПК України).
Так, оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, зокрема, що отримання подарунку членами сім’ї дарувальника першого ступеня споріднення. Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються його батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім'ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення.
Особи, які не родичами першого ступеня споріднення, мають заплатити при отриманні подарунка  5%, а якщо  подарунок отримується від нерезидента або самим нерезидентом – фізичною особою, то ставка податку складатиме 18%.
Військовий збір за єдиною ставкою (1,5%) для всіх доведеться заплатити, якщо обдарований не є родичем першого ступеню споріднення.
Отже, економічні витрати при оформленні договорів дарування, аналогічні купівлі-продажу (від 0% до 19,5%).

Фактично, економія у витратах при даруванні в порівнянні з купівлею-продажем лише 1%, проте і це може бути вирішальним. В умова тотальної економії кожний учасник ринку діє під гаслом: «Заощадити, оптимізувати, не заплатити, а заплативши, повернути!"


Євген Власов
юрист
0678624417
#трудові_спори, #податковий_адвокат, #оскарження_звільнення, #господарські_спори, #стягнення_заборгованості, #стягнення_інфляційних, #житловиселення, #АБвласоваВектор, #сімейніспори, #АдвокатськебюроВектор, #familylaw, #аліменти, #податковий_адвокат, #АБвласоваВектор, #фіктивне_підприємство, #фіктивність,  #порушення_постачальником_податкового_законодавства,


Немає коментарів: