понеділок, 15 червня 2015 р.

Утилізація тари імпортерами - обов'язок чи право?


На даний час Постанова КМУ від 26.07.2001 року за № 915 «Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини» є нечинною (Постанова КМУ № 128 от 18.03.2015).

Так, зокрема, даною Постановою був передбачений обов’язок укладання договорів на утилізацію з компанією «Укрекокомресурси».


Проте відповідно до ст. 17 ЗУ «Про відходи», п. 4 Порядку збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки) приймання та утилізація використаної тари (упаковки) здійснюються підприємствами, установами, організаціями, які використовують тару (упаковку) для пакування і транспортування продукції, у процесі діяльності яких утворюється тара (упаковка), а також імпортерами, продукція яких міститься в тарі (упаковці), 
- самостійно 
або 
- шляхом укладення договорів з Державною компанією "Укрекокомресурси" чи іншими спеціалізованими підприємствами щодо надання послуг зі збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки).

Отже, на сьогоднішній день у імпортерів є альтернатива щодо укладання договору на утилізацію відходів (пакування): або укласти з «Укрекокомресурси», або з іншою спеціалізованою організацією.
Вид діяльності як збір, утилізація відходів, тари, пакування ліцензується, тому для самостійної утилізації підприємства слід отримати таку ліцензію та виконати ряд вимог.

Факт укладання договору на утилізацію важливий з огляду на те, що згідно з положеннями Порядку здійснення митного оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах, затвердженому Наказом Міністерства економіки України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної митної служби України від 30 липня 2009 року за № 789/414/709 особиста печатка держекоінспектора поста екологічного контролю на митній території України «Ввіз дозволено» проставляється після складання відомості про облік та розрахунок тари і пакувальних матеріалів, у яких надходять товари, що підлягають митному оформленню в режимі імпорту (далі - Відомість), за формою, наведеною в додатку 1, згідно з вимогами цього Порядку. Саме у Відомості є графа щодо внесення інформації про Договір про утилізацію. 


Одержувачу (імпортеру) товарів або особі, яка уповноважена на декларування, необхідно скласти Відомість. Відомість складається за наявності договору з організації збирання, заготівлі та утилізації тари і пакувальних матеріалів (далі - Договір) з Компанією або за наявності підтверджуючих документів щодо самостійного приймання та утилізації використаних тари і пакувальних матеріалів.

Проте, на даний час є внутрішнє роз’яснення митної служби про те, що  положення Порядку здійснення митного оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах відносно необхідності складання Відомості про облік та розрахунок тари та зазначення про це в митній декларації не застосовується (Лист від 26.03.2015 р. N 10441/99-99-24-02-03-17).

Однак у своєму іншому роз’яснення митниця акцентує увагу на те, що у зв’язку з поновленням дії  наказу Міністерства економіки України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та Державної митної служби України від 30.07.2009 № 789/414/709 «Про затвердження Порядку здійснення митного оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах», з 02.04.2013 при заповненні електронних митних декларацій інформація про дотримання вимог законодавства щодо організації збирання, заготівлі та утилізації використаних тари і пакувальних матеріалів зазначається в графі 44 електронних митних декларацій декларантом або уповноваженою ним особою із наведенням таких відомостей:
     код документа – код резервної позиції «5511»;
     вiдомостi про документ – «915»;

     дата документа – «26/07/01»  (Лист ДМС України від 29.03.2013 року №  12/1-12.2/1259-ЕП)

#трудові_спори, #податковий_адвокат, #оскарження_звільнення, #господарські_спори, #стягнення_заборгованості, #стягнення_інфляційних, #житловиселення, #АБвласоваВектор, #сімейніспори, #АдвокатськебюроВектор, #familylaw, #аліменти, #податковий_адвокат, #АБвласоваВектор, #фіктивне_підприємство, #фіктивність,  #порушення_постачальником_податкового_законодавства,


2 коментарі:

Unknown сказав...

Добрий день. А як на сьогодні, 29.08.2016 , стан справ з оформленням на митниці утилізацію тари
?

Eugene сказав...

Тема і досі актуальна.