понеділок, 29 червня 2015 р.

На що треба звертати увагу при оформленні листків непрацездатності


Періодичність проведення планових перевірок Фондом регулюється Інструкцією про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження, затвердженою постановою правління Фонду від 22 грудня 2010 року за № 29.


Під час проведення перевірки у страхувальників ревізори досліджують:
- протоколи засідань комісій (рішення уповноваженого) із соціального страхування підприємства?
- заяви-розрахунки для фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду,
- листки непрацездатності,
- копії посвідчень осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС, учасників війни та інші документи, що підтверджують їх право на пільги щодо оплати листків непрацездатності,
- трудові книжки та “Індивідуальні відомості про застраховану особу” (форма № ОК-7-з) — для обчислення тривалості страхового стажу,
- табелі обілку використання робочого часу, графікі змінності,
- розрахунково-платіжні відомості,
- накладні по путівках, копії квитанцій щодо часткової оплати вартості путівок на санаторно-курортне лікування, сплачених через установи банків; журнали обліку путівок до санаторно-курортних закладів, зворотні талони або довідки про факт перебування в санаторно-курортному закладі,
- відомості про видачу новорічних дитячих подарунків, накладні на отимання цих подарунків, копії свідоцтв про народження дітей, яким видано новорічні подарунки.

Найпоширенішими порушеннями при оформленні листків непрацездатності є:

1) не підкреслюється слово “первинний“ або “продовження”,
2) не зазначається причина непрацездатності,
3) відсутні печатки ілкаря при відкритті листків непрацездатності,
4) на листку непрацездатності відсутній кутовий штамп і печатка закладу охорони здоров’я,
5) не зазначається режим лікування,
6) після стаціонароного лікування вказується одне прізвище лікаря, відсутнє прізвище завідувача відділення, а також відсутні їх підписи,
7) у разі продовження листка непрацездатності понад 10 днів не вказується прізвище завідувача відділення,
8) у листках непрацездатності, виданих на термін понад 30 днів, не зазначаються прізвища голови і членів лікувально-консультаційної комісії закладну охорони здоров’я,
9) не зазначається вік хвороої дитини, за якою здійснювався догляд,
10) не вказується прізвище лікаря при закритті листка непрацездатності.

При перевірці оформлення листків непрацездатності необхідно звертати увагу на виправлення.

Так, згідно з п. 4.5. Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності та Фонуд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 3 листопада 2004 року за № 532/274/136-ос/146 на бланку листка непрацездатності дозволяється не більше двох виправлень, крім пунктів 2 і 4 графи лицьового боку листка непрацездатності “Причина непрацездатності”, які виправленню не підлягають. Будь-яке виправлення має бути оформлене належним чином — виправлений текст засвідчено записом “Виправленому вірити”, підпис лікаря та печаткою закладну охорони здоров’я “Для листків непрацездатності”.

Згідно зі ст. 37 ЗУ “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою непрацездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18 січня 2001 року, за загальним правилом, розмір допомоги з тимчасової непрацездатності визначається залежно від тривалості страхового стажу та розміру середньої заробітної плати застрахованої особи:
- 60% середньої заробітної плати — при страховому стажі до 5 років,
- 80% середньої заробітної плати — при страховому стажі від 5 до 8 років,
- 100% середньої заробітної плати — при страховому стажі понад 8 років.

Якщо за одним страховим випадком тимчасової непрацездатності видано кілька листків непрацездатності як продовження попереднього, то ні в якому разі не можна змінювати тривалість страхового стажу — оскільки вона завжди встановлюється саме на день настання страхового випадку.


Порядок отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів регламентується Постановою правління Фонду від 25 лютого 2009 року за № 12.

При перевірці ревізори звертають увагу на наступні документи:
- медичні довідки для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою № 070/о (Наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року № 110 затвердежно новий зразок цієї форми),
- наказ про надання застрахованій особі, яка отримала путівку на санаторно-курортне лікування, віпустки,
- підтвердження того, що протягом календарного року за рахунок коштів Фонду застрахованій особі було виділено лише одну путівку до санаторію,
- квитанцію про часткову оплату вартості путівки.

юрист / lawyer
067 86 244 17
#трудові_спори, #податковий_адвокат, #оскарження_звільнення, #господарські_спори, #стягнення_заборгованості, #стягнення_інфляційних, #житловиселення, #АБвласоваВектор, #сімейніспори, #АдвокатськебюроВектор, #familylaw, #аліменти, #податковий_адвокат, #АБвласоваВектор, #фіктивне_підприємство, #фіктивність,  #порушення_постачальником_податкового_законодавства, 

Немає коментарів: