вівторок, 6 жовтня 2015 р.

Факсиміле на ТТН


Фіскальна служба "дозволила" використовувати факсиміле при оформленні ТТН, якщо про застосування факсиміле було передбачено самим договором, а в самому тексті договору міститься зразок такого факсиміле.

Однак як це узгоджується з консультацію-узагальненням, в якій зазначено, що використання при оформленні первинних документів факсимільного відтворення підпису допускається у порядку, встановленому законом, іншими актами цивільного законодавства.

Однак нормами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» застосування факсиміле для підпису первинних документів не передбачено.

Знову виникає питання, а видаткові накладні із застосуванням факсиміле оформлювати можна?

юрист / lawyer
067 86 244 17 
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 04.09.2015 р. N 18936/5/99-99-10-03-02-15

Про надання роз'яснень

Державна фіскальна служба України розглянула лист від платника податків щодо можливості оформлення товарно-транспортної накладної з використанням факсиміле та повідомляє таке.

Згідно з Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 14.10.97 N 363, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.02.98 за N 128/2568, товарно-транспортна накладна на перевезення вантажів автомобільним транспортом засвідчується підписом і за необхідності - печаткою (штампом).

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88, первинний документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою. Використання при оформленні первинних документів факсимільного відтворення підпису допускається у порядку, встановленому законом, іншими актами цивільного законодавства (п. 2.5 Положення).

Приписами ч. 3 ст. 207 Цивільного кодексу України передбачено, що використання при здійсненні операцій факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-цифрового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою угодою сторін, в якій повинні міститися зразки відповідного аналога їх власноручних підписів.

Таким чином, використання факсимільного відтворення підпису при оформленні товарно-транспортної накладної за письмовою угодою сторін, в якій містяться зразки відповідного аналога їх власноручних підписів, не порушує законодавства України.

#трудові_спори, #податковий_адвокат, #оскарження_звільнення, #господарські_спори, #стягнення_заборгованості, #стягнення_інфляційних, #житловиселення, #АБвласоваВектор, #сімейніспори, #АдвокатськебюроВектор, #familylaw, #аліменти, #податковий_адвокат, #АБвласоваВектор, #фіктивне_підприємство, #фіктивність,  #порушення_постачальником_податкового_законодавства,


Немає коментарів: