понеділок, 19 жовтня 2015 р.

Застосування ст. 625 ЦК України та індексація виплат: вихідна допомога, заробітна плата.


Трапляються випадки, коли вихідна допомога при звільненні по тим чи іншим причинам не виплачується, у працівника залишається лише один вихід – звертатися до суду.
Чи підлягає індексації вихідна допомога за час судового розгляду справи, чи ні?
На вихідну допомогу нараховується:
-       Військовий збір,
-       ПДФО,
Не нараховується:
-       ЄСВ,
-       Індексація.
  
1. Слід відзначити, що заробітна плата за час вимушеного прогулу виплачується з урахуванням індексу інфляції і до такої заробітної плати не застосовується ст. 625 ЦК України – інфляційні та 3% річних (див. судове рішення).

2. Наявність судового рішення про виплату заробітної плати не позбавляє колишнього працівника звернутися до суду з вимогою отримання компенсації у зв’язку з індексацією заробітної плати, яка не була виплачена на підставі рішення суду.
У випадках порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникові надається право на компенсацію відповідно до Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати», за яким компенсація громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати провадиться у разі затримки на один і більше календарних місяців виплати доходів, нарахованих громадянам за період (див. судове рішення).

3. Відповідно до ст. 44 КЗпП України при припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 (відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці) статті 36 та пунктах 1 (змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників), 2 (виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов'язків вимагає доступу до державної таємниці) і 6  (поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу) статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку; у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої статті 41, - у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток.

Відповідно до Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Постанова КМУ від 22.12.2010 року за № 1170) вихідна допомога не відноситься до таких виплат, на які не нараховується ЄСВ.
Згідно зі ст. 2 ЗУ «Про індексацію грошових доходів населення» індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру:
- пенсії;
- стипендії;
- оплата праці (грошове забезпечення);
- суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
- суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди в разі втрати годувальника.
Крім того,  до об'єктів індексації не відносяться виплати, які обчислюються із середньої заробітної плати.
Вихідна допомога розраховується виходячи із середньої заробітної плати.
Підпунктом 1.1 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) передбачено, що платниками військового збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 цього Кодексу, а саме фізична особа — резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.
Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Податкового кодексу, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого відповідно до пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 Кодексу.
Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Податкового кодексу.
Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника, зобов’язаний утримувати збір із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку збору 1,5% (пп. 168.1.1 п. 168.1 вищезазначеної статті).
Водночас від оподаткування військовим збором звільняються доходи, що згідно з розділом IV Податкового кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.51, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу.
Отже, дохід у вигляді суми вихідної допомоги при звільненні найманого працівника слід розглядати як інші доходи на підставі пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, тобто підлягає оподаткуванню військовим збором на загальних підставах.
Сума вихідної допомоги відноситься до місячного оподатковуваного доходу працівника, у місяці його звільнення, й оподатковується працедавцем, разом із іншими доходами працівника за ставками, встановленими п. 167.1 Податкового кодексу України.

Отже, на вихідну допомогу нараховується:
-       Військовий збір,
-       ПДФО,
Не нараховується:
-       ЄСВ,

-       Індексація.


юрист / lawyer
067 86 244 17 #трудові_спори, #податковий_адвокат, #оскарження_звільнення, #господарські_спори, #стягнення_заборгованості, #стягнення_інфляційних, #житловиселення, #АБвласоваВектор, #сімейніспори, #АдвокатськебюроВектор, #familylaw, #аліменти, #податковий_адвокат, #АБвласоваВектор, #фіктивне_підприємство, #фіктивність,  #порушення_постачальником_податкового_законодавства,

Немає коментарів: