вівторок, 19 січня 2016 р.

За неправильно оформлену ПДВ-накладну - штраф, але податковий кредит зберегти можна...


З 1 січня 2016 року стаття 120-1.4 ПК України була доповнена новими положеннями.
Відтепер за допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 ПК України, виявлених контролюючим органом за результатами документальної позапланової виїзної перевірки, проведеної за заявою покупця тягне за собою накладення на платника податку - продавця штрафу в розмірі 170 гривень та зобов'язання виправити такі помилки.
Невиконання після закінчення терміну, встановленого пунктом 56.3 статті 56 цього Кодексу, узгодженого податкового повідомлення-рішення про виправлення платником податків - продавцем зазначених в абзаці першому цього пункту помилок тягне за собою накладення на такого платника податку штрафу в розмірі від 10% до 100% в залежності від строку невиправлення помилок (до 15 днів... більше 181 дня).У свою чергу, відповідно до положень п. 201.1 ст. 201 ПК України до обов’язкових реквізитів податкової накладної:
(1) порядковий номер податкової накладної;
(2) дата виписування податкової накладної;
(3) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - продавця товарів/послуг;
(4) податковий номер платника податку (продавця та покупця). У разі постачання/придбання філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору, у податковій накладній, крім податкового номера платника податку додатково зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу);
(5) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - покупця (отримувача) товарів/послуг;
(6) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;
(7) ціна постачання без урахування податку;
(8) ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні;
(9) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку;
(10) код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України).
Слід звернути увагу на те, що перевірка здійснюється за заявою покупця. Така перевірка здійснюється впродовж 15 днів з моменту надходження заяви зі скаргою на відповідного порушника.
Крім цього, зокрема, п. 78.1.9 ст. 78 ПК України був викладений в новій редакції, тепер підставою для проведення позапланової виїзної перевірки є наявність скарги відносно платника податків про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування у разі ненадання таким платником податків пояснень та документального підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначається інформація зі скарги.
Необхідно розуміти, що у разі допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 ПК України, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця. Таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або допущено помилки при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушено граничні терміни реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.
Головним позитивним моментом є те, що податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 цієї статті (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту.

юрист / lawyer
067 86 244 17 
#трудові_спори, #податковий_адвокат, #оскарження_звільнення, #господарські_спори, #стягнення_заборгованості, #стягнення_інфляційних, #житловиселення, #АБвласоваВектор, #сімейніспори, #АдвокатськебюроВектор, #familylaw, #аліменти, #податковий_адвокат, #АБвласоваВектор, #фіктивне_підприємство, #фіктивність,  #порушення_постачальником_податкового_законодавства,1 коментар:

Eugene сказав...

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ

ЛИСТ

від 12.01.2016 р. N 225/10/26-15-11-01-18

Щодо заповнення реквізитів податкової накладної / розрахунку коригування

ГУ ДФС у м. Києві розглянуло лист [...] щодо заповнення реквізитів податкової накладної / розрахунку коригування і в межах своїх повноважень повідомляє.

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Форма податкової накладної, форма розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі - розрахунок коригування) та порядок їх заповнення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 N 957, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.10.2014 за N 1235/26012 (далі - Порядок N 957).

У зв'язку із прийняттям Закону України від 16 липня 2015 року N 643-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" (далі - Закон N 643) з 29.07.2015 року виключено з обов'язкових реквізитів податкової накладної такий реквізит, як "місцезнаходження юридичної особи - продавця або податкова адреса фізичної особи - продавця, зареєстрованої як платник податку" (пп. "ґ" п. 201.1 ст. 201 ПКУ).

З дати набрання чинності Законом N 643 платники податку при складанні податкової накладної / розрахунку коригування можуть не заповнювати в їх заголовній частині поля реквізитів, які не визначені пунктом 201.1 статті 201 розділу V Кодексу як обов'язкові, а саме: місцезнаходження (податкова адреса продавця); місцезнаходження (податкова адреса покупця).

При цьому згідно із п. 6 Порядку N 957 місцезнаходження (податкова адреса) постачальника (продавця) та місцезнаходження (податкова адреса) отримувача (покупця) вказуються з урахуванням вимог статті 45 глави 1 розділу II ПКУ та статей 29, 93 Цивільного кодексу України.

Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - ЄДР) (п. 45.2 ст. 45 ПКУ).

Адреса записується платником ПДВ у загальновстановленому порядку та повинна містити такі відомості: вулиця, N будинку, N офісу, місто (населений пункт), район (якщо населений пункт не є райцентром), область (якщо місто не є обласним центром), поштовий індекс. Загальноприйнятими є також скорочення "вул. " замість "вулиця", "буд." замість "будинок" тощо.

При цьому зазначення адреси у зворотному порядку не може бути підставою для виключення сум ПДВ з податкового кредиту, якщо така адреса є достовірною, відповідає даним ЄДР та фактичному місцезнаходженню платника податку, а також за умови вірно заповнених усіх інших реквізитів.

Поряд з цим повідомляємо, що наявність чи відсутність у податковій накладній / розрахунку коригування заповнених полів реквізитів заголовної частини, які не є обов'язковими, не може бути підставою для виключення такої податкової накладної / розрахунку коригування зі складу податкового кредиту, якщо немає інших підстав для його зменшення.

Крім цього повідомляємо, що порядок складання податкових накладних / розрахунків коригування поширюється на податкові накладні / розрахунки коригування, дата складання яких припадає на період, починаючи з дня набрання чинності Законом N 643, включаючи такий день.

Згідно із статтею 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

 

Заступник начальника
Е. М. Пруднікова