середа, 6 липня 2016 р.

Венчурний фонд: виділ паю

Виходячи з положень ЗУ «Про інститути спільного інвестування» венчурний фонд може бути корпоративним та пайовим. У свою чергу відповідно до ст. 41 ЗУ «Про інститути спільного інвестування» пайовий фонд - сукупність активів, що належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються нею окремо від результатів її господарської діяльності.Пайовий фонд не є юридичною особою і не може мати посадових осіб.
До складу активів венчурного фонду можуть входити боргові зобов’язання. Такі зобов’язання можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами відступлення прав вимоги, позики та в інший спосіб, не заборонений законодавством.
Положеннями ЗУ «Про інститути спільного інвестування» не передбачено можливості виділення в натурі частки з венчурного фонду закритого типу, проте беручи до уваги те, що активи фонду, належать учасникам на праві спільної часткової власності, то згідно зі ст. 364 ЦК України співвласник має право на виділ у натурі частки із майна, що є у спільній частковій власності.
У разі виділу співвласником у натурі частки із спільного майна для співвласника, який здійснив такий виділ, право спільної часткової власності на це майно припиняється. Така особа набуває право власності на виділене майно, і у випадку, встановленому законом, таке право підлягає державній реєстрації.
Договір про виділ у натурі частки з нерухомого спільного майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

У реєстру судових рішень є кілька судових рішень, які стосувалися виділу в натурі частки зі спільної власності (Рішення від 24.01.2013 року Київського районного суду м. Києва  у справі за № 1609/10559/12, Рішення від 11.11.2010 року Київського районного суду м. Одеси у справі за № 2-6931/10), що допускають виділення частки в натурі. Проте слід зазначити, що подібні рішення в апеляційному та касаційному порядку не переглядалися.

Євген Власов / Евгений Власов / Eugene Vlasov

юрист / lawyer

067 86 244 17#трудові_спори, #податковий_адвокат, #оскарження_звільнення, #господарські_спори, #стягнення_заборгованості, #стягнення_інфляційних, #житловиселення, #АБвласоваВектор, #сімейніспори, #АдвокатськебюроВектор, #familylaw, #аліменти, #податковий_адвокат, #АБвласоваВектор, #фіктивне_підприємство, #фіктивність,  #порушення_постачальником_податкового_законодавства,

Немає коментарів: