пʼятниця, 29 липня 2016 р.

За неповідомлення про допуск працівника до роботи – штраф

Згідно з приписами ч. 3 ст. 24 КЗпП України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


17 червня 2015 року Кабінетом Міністрів України була прийнята Постанова «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу», якою була затверджена форма повідомлення.

Держпраці у листі за № 5043/4/4.1-ДП-16 від 29.04.2016 року надав роз’яснення щодо санкцій за неповідомлення фіскальні органи про допуск працівника до роботи.

Так, фактичний допуск працівника до роботи без повідомлення, при тому, що особа продовжує працювати є триваючим адміністративним правопорушенням в сфері трудового законодавства, за яке передбачена відповідна відповідальність: штраф від 8500 до 17000 грн., при повторному порушенні - від 17000 до 34000 грн. (ч. 3 ст. 41 КУпАП).

З урахуванням приписів ч. 1 ст. 38 КУпАП стягнення за триваюче правопорушення може бути накладене впродовж 2 місяців з моменту його виявлення.


Євген Власов / Евгений Власов / Eugene Vlasov

юрист / lawyer

067 86 244 17

#трудові_спори, #податковий_адвокат, #оскарження_звільнення, #господарські_спори, #стягнення_заборгованості, #стягнення_інфляційних, #житловиселення, #АБвласоваВектор, #сімейніспори, #АдвокатськебюроВектор, #familylaw, #аліменти, #податковий_адвокат, #АБвласоваВектор, #фіктивне_підприємство, #фіктивність,  #порушення_постачальником_податкового_законодавства,


1 коментар:

Євген сказав...

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ЛИСТ
29 квітня 2016 року № 5043/4/4.1-ДП-16
<...>
Вiдповiдно до ч. 3 ст. 24 Кодексу законiв про працю України працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування про прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Порядок повiдомлення Державної фiскальної служби та її територiальним органам про прийняття працiвника на роботу затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.06.2015 р. № 413 «Про порядок повiдомлення Державнiй фiскальнiй службi та її територiальним органам про прийняття працiвника на роботу».
Вiдповiдальнiсть за фактичний допуск працiвника до роботи без вiдповiдного повiдомлення Державної фiскальної служби для посадових осiб пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi, фiзичних осiб — пiдприємцiв, якi використовують найману працю, визначена ч. 3 та 4 ст. 41 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (штраф вiд п’ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (8500 до 17000 гривень), при повторному — вiд однiєї тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (вiд 17000 до 34000 гривень)).
Вiдповiдно до ч. 1 ст. 38 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (далi — КпАП) адмiнiстративне стягнення може бути накладено не пiзнiш як через два мiсяцi з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушеннi — не пiзнiш як через два мiсяцi з дня його виявлення, за винятком випадкiв, коли справи про адмiнiстративнi правопорушення вiдповiдно до цього Кодексу пiдвiдомчi суду (суддI).
Виходячи iз викладеного вище, фактичний допуск працiвника до роботи без повiдомлення Державної фiскальної служби, при тому, що особа продовжує працювати, є триваючим порушенням, а тому повиннi застосовуватись норми ч. 1 ст. 38 КпАП щодо притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi не пiзнiш як через два мiсяцi з дня його виявлення. <...>
Директор
В. Сажiєнко