вівторок, 19 липня 2016 р.

Оподаткування ПДФО, військовим збором, ЄСВ орендованого житла працівника


Відповідно до положень ПК України додаткові блага - кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов'язаний з виконанням обов'язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами р. IV ПКУ) (пп. 14.1.47 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).


До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ) у вигляді вартості використання житла, інших об'єктів матеріального або нематеріального майна, що належать роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання, крім випадків, коли таке надання зумовлено виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами колективного договору або відповідно до закону в установлених ними межах (пп. "а" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ).

Сплата  ЄСВ  та ПДФО

Якщо трудовим договором передбачена необхідність найму житла, то такі виплати на користь працівника складають фонд заробітної плати відповідно до положень Наказу Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. N 5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 р. за № 114/8713.
Згідно  п. 1.3. Інструкції фонд оплати праці складається з:
 -  фонду основної заробітної плати;
 -  фонду додаткової заробітної плати;
 -  інших заохочувальних та компенсаційних виплат.
Відповідно до  підпункту 2.3.4 пункту 2.3 Інструкції зі статистики заробітної плати, виплати, що мають індивідуальний характер (оплата квартири та найманого житла, гуртожитків, товарів, продуктових замовлень, абонементів у групи здоров'я, передплати на газети та журнали, протезування, суми компенсації вартості виданого працівникам палива у випадках, не передбачених чинним законодавством) належать до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат.
Таким чином, витрати підприємства на оплату найманого житла працівникам є базою для нарахування та утримання єдиного внеску, ПДФО.

Військовий збір

Відповідно до пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ об’єктом оподаткування військом збором є доходи, визначені ст. 163 ПК України.
Так, згідно з положеннями ст. 163 ПК України об'єктом оподаткування резидента є:
-  загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;
-  доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);
-  іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.
Дохід з джерелом їх походження з України - будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, виплачених відповідно до умов трудового та цивільно-правового договору.

Згідно з п. 1.3 п. 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ ставка збору становить 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування та справляється з усіх виплат без виключень.Євген Власов / Евгений Власов / Eugene Vlasov

юрист / lawyer

067 86 244 17
#трудові_спори, #податковий_адвокат, #оскарження_звільнення, #господарські_спори, #стягнення_заборгованості, #стягнення_інфляційних, #житловиселення, #АБвласоваВектор, #сімейніспори, #АдвокатськебюроВектор, #familylaw, #аліменти, #податковий_адвокат, #АБвласоваВектор, #фіктивне_підприємство, #фіктивність,  #порушення_постачальником_податкового_законодавства,


Немає коментарів: