вівторок, 8 серпня 2017 р.

Збільшення статутного капіталу майном

Відповідно до ст. 15 ЦК України вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом, крім того, згідно зі ст. 13 ЗУ «Про господарські товариства» вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.


Грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.
Забороняється використовувати для формування статутного (складеного) капіталу господарського товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом.  
Виходячи з ч. 6 ст. 145 ЦК України збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється законом і статутом товариства.

Таким чином, виходячи з  чинного законодавства збільшення статутного капіталу можливе при сформованому повністю статутному капіталі, а додаткове внесення учасниками майна оцінюється за згодою учасниками, проте в окремих випадках, підлягає незалежній експертній оцінці, законодавством не передбачено необхідності надавати первинні документи (чеки, митні декларації) відносно визначення вартості обладнання, яке буде вноситися в статутний капітал.
Євген Власов
Адвокат
067 86 24417
Адвокатське бюро "Власова Вектор"
#трудові_спори, #податковий_адвокат, #оскарження_звільнення, #господарські_спори, #стягнення_заборгованості, #стягнення_інфляційних, #житловиселення, #АБвласоваВектор, #сімейніспори, #АдвокатськебюроВектор, #familylaw, #аліменти, #податковий_адвокат, #АБвласоваВектор, #фіктивне_підприємство, #фіктивність,  #порушення_постачальником_податкового_законодавства,


Немає коментарів: