вівторок, 30 січня 2018 р.

КАСУ 2017-2018: зміна предметної юрисдикції

З грудня 2017 року набули чинності процесуальні кодекси, в тому числі і КАСУ. Дещо змінилася предметна юрисдикція в розгляді публічно-правових спорів місцевими судами як адміністративними судами та окружними адміністративними.


Відповідно до ст. 20 КАСУ місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні:
1) адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності,
2) адміністративні справи, пов'язані з виборчим процесом чи процесом референдуму,
3) адміністративні справи, пов'язані з перебуванням іноземців та осіб без громадянства на території України,
4) адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання ними рішень судів у справах, визначених пунктами 1 - 3 частини першої статті 20 КАСУ.
Окружним адміністративним судам підсудні всі адміністративні справи, крім визначених частиною першою статті 20 КАСУ.
Отже, були виключені з предметної юрисдикції справи щодо оскарження рішень органів місцевого самоврядування, а також пенсійні спори.

Щодо порушення предметної юрисдикції

Згідно з приписами п. 3 ч. 1 ст. 29 КАСУ після відкриття провадження у справі суд встановить, що справа належить до територіальної юрисдикції (підсудності) іншого суду.
Передача адміністративної справи з одного суду до іншого на підставі відповідної ухвали, яка підлягає оскарженню, здійснюється не пізніше наступного дня після закінчення строку на оскарження такої ухвали, а в разі подання апеляційної скарги - після залишення її без задоволення.
Передача адміністративної справи з одного суду до іншого в інших випадках здійснюється не пізніше наступного дня після видання відповідного розпорядження голови суду або постановлення відповідної ухвали, яка не підлягає оскарженню.
Виходячи зі ст. 30 КАСУ адміністративна справа, передана з одного адміністративного суду до іншого в порядку, встановленому статтею 29 КАСУ, повинна бути прийнята до провадження адміністративним судом, до якого вона надіслана.
Згідно зі ст. 318 КАСУ рішення підлягає скасуванню з направленням справи на розгляд за встановленою законом підсудністю, якщо рішення прийнято судом з порушенням правил юрисдикції (підсудності), визначених, зокрема, і ст. 20 КАСУ.

Що відбувається на практиці


Суди в силу приписів ст. ст. 20, 29 КАСУ постановляють ухвалу про передачу справи до розгляду до відповідного окружного адміністративного суду (Ухвала Погребищенського районного суду Вінницької області від 16.01.2018 у справі № 143/1201/17, Ухвала Липовецького районного суду Вінницької області від 18.12.2017 у справі № 136/1555/17, Ухвала Закарпатського міськрайонного суду від 19.12.2017 у справі № 308/12844/17).адвокат / attorney-at-law
067 86 244 17
#трудові_спори, #податковий_адвокат, #оскарження_звільнення, #господарські_спори, #стягнення_заборгованості, #стягнення_інфляційних, #житловиселення, #АБвласоваВектор, #сімейніспори, #АдвокатськебюроВектор, #familylaw, #аліменти, #податковий_адвокат, #АБвласоваВектор, #фіктивне_підприємство, #фіктивність,  #порушення_постачальником_податкового_законодавства,

Немає коментарів: