четвер, 1 лютого 2018 р.

Назви заяв, які подаються в адміністративному судочинстві. КАСУ 2018.

Для любителів називати процесуальні документи своїми іменами, тими, які зазначені в процесуальних кодексах, зокрема, КАСУ:ЗАЯВИ

про усунення недоліків позовної заяви
Ч. 8 ст. 171: питання про відкриття провадження в адміністративній справі суддя вирішує протягом п'яти днів з дня надходження до адміністративного суду позовної заяви, заяви про усунення недоліків позовної заяви у разі залишення позовної заяви без руху, або отримання судом у порядку, визначеному частинами третьою - шостою цієї статті, інформації про місце проживання (перебування) фізичної особи.

про участь в режимі відеоконференції
Ч. 2 ст. 195: учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п'ять днів до судового засідання. Копія заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи...

про забезпечення позову
Ст. 152: заява про забезпечення позову подається в письмовій формі і повинна містити...

про уточнення позовних вимог
Ст. 180 (підготовче провадження): у разі необхідності заслуховує уточнення позовних вимог та заперечень проти них та розглядає відповідні заяви...

про виклик свідка
Ст. 92: у заяві про виклик свідка зазначаються його ім'я, місце проживання (перебування) або місце роботи, обставини, які він може підтвердити...

про виклик експерта
Ч. 5 ст. 101: суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку...

про виправлення описки і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні
Ст. 253: суд, який постановив судове рішення, може з власної ініціативи або за заявою учасника справи чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні...

про роз’яснення судового рішення
Ст. 254: за заявою учасника справи, державного виконавця суд роз'яснює ухвалене ним судове рішення, яке набрало законної сили, не змінюючи змісту судового рішення, шляхом постановлення ухвали...

про ухвалення додаткового судового рішення
Ст. 252: суд, що ухвалив судове рішення, може за заявою учасника справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення...

про залишення позову без розгляду
п. 5) ч. 1 ст. 240: надійшла заява позивача про залишення позову без розгляду...

про відкликання позовної заяви
Ч. 4 ст. 169: позивач до відкриття провадження в адміністративній справі подав заяву про її відкликання...

про поновлення пропущеного строку
Ч. 1 ст. 123: у разі подання особою позову після закінчення строків, установлених законом, без заяви про поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані судом неповажними, позов залишається без руху...

адвокат / attorney-at-law
067 86 244 17
#трудові_спори, #податковий_адвокат, #оскарження_звільнення, #господарські_спори, #стягнення_заборгованості, #стягнення_інфляційних, #житловиселення, #АБвласоваВектор, #сімейніспори, #АдвокатськебюроВектор, #familylaw, #аліменти, #податковий_адвокат, #АБвласоваВектор, #фіктивне_підприємство, #фіктивність,  #порушення_постачальником_податкового_законодавства,


Немає коментарів: