четвер, 4 січня 2018 р.

2018 рік: сплата судового збору, нововведення

27 листопада 2017 року був прийнятий Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», який набув чинності 15 грудня 2017 року.


Внаслідок законодавчих змін, були викладені в новій редакції Цивільний процесуальний, Господарський процесуальний, Кримінальний процесуальний кодекси, Кодекс адміністративного судочинства, а також внесені зміни до Закону України «Про судовий збір».
Крім цього, унаслідок прийняття Державного бюджету на 2018 рік, були переглянуті розміри прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (збільшено до 1762 грн.), що загалом вплинуло на збільшення ставок судового збору. Адже в розрахунок береться саме розмір прожиткового мінімуму, встановлений на 1 січня відповідного року, слід нагадати, що 1 січня 2016 року він складав – 1600 грн.
Отже, виходячи з цього ставки судового збору вже збільшилися приблизно на 11%.

Також беручи до уваги зміни в ЗУ «Про судовий збір», то були збільшені ставки за подачу апеляційної та касаційної скарг. Раніше вони складали 110% та 120%  ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви відповідно, натомість зараз доведеться сплатити вже 150% та 200%. Правда, законодавець зробив деяке послаблення – якщо до 15 грудня 2017 року, доводилося розраховувати судовий збір із усієї суми позову при оскарженні судового рішення в апеляційному чи касаційному порядку, то відтепер допускається брати в розрахунок частину судового рішення, з якою не погоджується скаржник, і саме виходячи з цієї частини розрахувати судовий збір.
Нововведенням є також те, що при подачі позову в електронній формі - застосовується коефіцієнт 0,8 для пониження відповідного розміру ставки судового збору. Проте цим можна скористатися лише тоді, коли у судах впровадять відповідне програмне забезпечення, цього слід очікувати впродовж року – півтора.
Суттєвою зміною при сплаті судового збору є те, що було обмежено максимальний розмір судового збору за подачу позовної заяви для юридичних осіб в 350 розмірів прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (616 700,00 грн.), для фізичних осіб в цивільному та адміністративному процесах все залишилося як і раніше -  1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (від 704,80 грн. до 8 810,00 грн.).
Віднині встановлені чіткі критерії, що дозволяють відстрочити або зменшити розмір судового збору.

Так, враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов:
1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або
2) позивачами є:
а) військовослужбовці;
б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів;
в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;
г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім'ї;
ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або
3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров'ю.

Пільги при сплаті судового збору залишилися як і раніше, зокрема, (1) у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі;  (2) про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю фізичної особи; (3) про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення; (4) інваліди І та ІІ груп інвалідності;  (5) чорнобильці 1 та 2 категорій
Слід зазначити, що не було усунуто суперечностей відносно необхідності сплати судового збору у спорах в сфері захисту прав споживачів, оскільки положення ЗУ «Про судовий збір» таких виключень не містить, проте ЗУ «Про захист прав споживачів» передбачає, що судовий збір не сплачується. У свою чергу, відповідно до позиції Верховного Суду України (Постанова від 06.09.2017 у справі №  6-185цс17), судовий збір все-таки сплачувати необхідно за подачу саме апеляційної, касаційної скарг, адже виключень ЗУ «Про судовий збір» не містить натомість за подачу позовної заяви не потрібно.
#трудові_спори, #податковий_адвокат, #оскарження_звільнення, #господарські_спори, #стягнення_заборгованості, #стягнення_інфляційних, #житловиселення, #АБвласоваВектор, #сімейніспори, #АдвокатськебюроВектор, #familylaw, #аліменти, #податковий_адвокат, #АБвласоваВектор, #фіктивне_підприємство, #фіктивність,  #порушення_постачальником_податкового_законодавства,


Немає коментарів: