середа, 25 лютого 2015 р.

Адвокат vs Фахівець у галузі права за КУпАПОсновними проблемами реформування адвокатури є забезпечення високої якості послуг, доступності правової допомоги, створення дієвих правових механізмів впливу адвоката на владні інституції з метою захисту інтересів свого клієнта. Однак окрім адвокатів на ринку юридичних послуг діють і інші фахівці в галузі права. Законодавство та судова практика неоднозначно підходять до статусу фахівця в галузі права.
Основними проблемами реформування адвокатури є забезпечення високої якості послуг, доступності правової допомоги, створення дієвих правових механізмів впливу адвоката на владні інституції з метою захисту інтересів свого клієнта.

Однак окрім адвокатів на ринку юридичних послуг діють і інші фахівці в галузі права. Законодавство та судова практика неоднозначно підходять до статусу фахівця в галузі права, однак молодим правникам, як то кажуть, треба спочатку стати фахівцем в галузі права, а вже потім - адвокатом.

Останнім часом дедалі частіше фіскальні органи під час перевірок почали складати протоколи про адміністративні правопорушення керівниками в сфері податкового обліку, а тому зустрічається непоодинока практика, коли процес адміністративного оскарження повідомлень-рішень триває, а директора (бухгалтера) притягають до адміністративної відповідальності, зокрема, за ст. 163-2 КУпАП.

Відповідно до ст. 268 КУпАП особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право, зокрема, знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, оскаржувати постанову по справі.

Згідно зі ст. 271 КУпАП поняття "захисник" включає в себе адвоката, а також іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.

Виникає резонне запитання - а чи можуть інтереси особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, представляти фахівець у галузі права?

Існує Рішення Конституційного суду України (від 16.11.2000 р. за № 13-рп/2000) про визнання неконституційним обмеження особи, що притягається до адміністративної відповідальності у виборі захисника виключно адвокатами. Незважаючи на те, що Рішення Конституційного суду є обов’язковими для виконання та правозастосування, загальні суди не поспішають виконувати приписи суду конституційної юрисдикції, шукаючи формальні зачіпки не допускати не адвокатів до процесу.

У своєму Рішенні Конституційний суд прийшов до висновку, що положення частини першої статті 268 КУпАП, за яким обмежується право на вільний вибір особи, що притягається до адміністративної відповідальності, захисника, крім адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи не відповідають положенням частини першої статті 59 Конституції України.

Однак, у загальних судів щодо допуску не адвоката до справи на відміну від Конституційного суду України існує інше бачення, і загалом воно зводяться до того, що:

1. Представником особи, що притягається до адміністративної відповідальності окрім законних представників може бути тільки адвокат (ст. 270 КУпАП). У розумінні суддів загальної юрисдикції "захисник" і "представник" є поняттями не тотожними.

2. Повноваження адвоката підтверджуються або довіреністю із зазначенням, що повірений діє як адвокат, або ордером, або договором про надання правової допомоги. У свою чергу, фахівець в галузі права повинен діяти на підставі довіреності, в якій має бути чітко зазначено, що повірений діє саме як захисник особи, що притягається до адміністративної відповідальності, а не просто як представник.

3. Не існує спеціального закону, який би врегулював діяльність фахівців в галузі права, визначив би їх статус.

Отже, в якості підсумку можна зробити наступні висновки:

1. Фахівець в галузі права має посвідчувати свою фаховість дипломом про юридичну освіту. Про це бажано зазначити в самій довіреності.
2. У тексті довіреності слід вказувати на те, що повірений діє не тільки як представник, але й як захисник в розумінні положень Кодексу України про адміністративні правопорушення.
3. У своїх клопотаннях про допуск в якості захисника буде корисним посилатися на Рішення Конституційного суду України щодо неконституційності обмеження прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.
Не кожний фахівець в галузі права може стати гідним адвокатом, однак не кожний юрист з адвокатським свідоцтвом може якісно захищати інтереси свого клієнта, тому для того аби стати Адвокатом молодому спеціалісту доводиться здобувати досвід в якості фахівця в галузі права.


юрист / lawyer
067 86 244 17#трудові_спори, #податковий_адвокат, #оскарження_звільнення, #господарські_спори, #стягнення_заборгованості, #стягнення_інфляційних, #житловиселення, #АБвласоваВектор, #сімейніспори, #АдвокатськебюроВектор, #familylaw, #аліменти, #податковий_адвокат, #АБвласоваВектор, #фіктивне_підприємство, #фіктивність,  #порушення_постачальником_податкового_законодавства,

Немає коментарів: