четвер, 20 серпня 2015 р.

Тривалість відпустки для осіб, які здобувають другу вищу освітуСтаттею 15 ЗУ «Про відпустки» тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.
А ось тривалість відповідно до ст. 216 КЗпП України та ч. 1 ст. 15 ЗУ «Про відпустки» для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу складає:
- на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:
незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 40 календарних днів.

Для отримання додаткової сплачуваної відпустки у зв'язку з навчанням працівнику-студенту необхідно:
 - надати довідку-виклик навчального закладу на сесію,
та
- написати заяву про надання такої відпустки.

Слід також зазначити, що згідно зі ст. 214 КЗпП України працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад.

Крім того, необхідно мати на увазі, що ст. 15 ЗУ «Про відпустки» передбачено, що:

3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації - 30 календарних днів.

4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації - два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації - чотири місяці.

Отже, за працівником, який здобуває другу вищу освіту для додаткової відпустки, яка оплачується, необхідно:

1. Зберігається середня заробітна плата,

2. Відпустки надаються тільки для навчальних закладів післядипломної освіти або навчальні заклади, які мають в своїй структурі відділення післядипломної освіти,

3. Компенсується проїзд в розмірі 50% один раз на рік на настановні заняття, для виконання лабораторних робіт і складання заліків та іспитів (ст. 219 КЗпП України).

4. Працівникам,  які навчаються на останніх курсах вищих навчальних закладів, протягом десяти учбових місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів надається щотижнево при шестиденному робочому тижні один вільний від роботи день для підготовки до занять з оплатою його в розмірі 50 відсотків одержуваної заробітної плати, але не нижче мінімального розміру заробітної плати  (ст. 218 КЗпП України).


юрист / lawyer
067 86 244 17 
#трудові_спори, #податковий_адвокат, #оскарження_звільнення, #господарські_спори, #стягнення_заборгованості, #стягнення_інфляційних, #житловиселення, #АБвласоваВектор, #сімейніспори, #АдвокатськебюроВектор, #familylaw, #аліменти, #податковий_адвокат, #АБвласоваВектор, #фіктивне_підприємство, #фіктивність,  #порушення_постачальником_податкового_законодавства,


Немає коментарів: