понеділок, 14 грудня 2015 р.

Залучення поручителя в ЗЕД контрактах.

Трапляються випадки, коли на практиці, щодо ЗЕД контракту (поставка товару на митну територію України) залучаються поручитель.
Резидент залучається до договору поставки, де інший резидент виступає боржником (покупцем).
Загалом, чинне законодавство на рівні законів та кодексів не забороняє залучати поручителів, але...Відповідно до пп. 16) Постанови від 3 вересня 2015 року за № 581 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України»  уповноваженому банку забороняється здійснювати за дорученням клієнта-резидента купівлю іноземної валюти / перерахування коштів у гривнях на користь нерезидента через кореспондентський рахунок банку-нерезидента у гривнях, відкритий в уповноваженому банку, якщо така купівля іноземної валюти / таке перерахування коштів у гривнях здійснюється з метою проведення розрахунків за імпорт продукції, митне оформлення якої було проведено до 01 січня 2014 року включно, за зовнішньоекономічним договором, за яким відбулася заміна боржника та/або кредитора у зобов'язанні.
Резиденти виконують такі зобов'язання за рахунок власних (не куплених, не залучених у формі кредиту, позики) коштів в іноземній валюті.
Таким чином, щодо товару, який був імпортований після 01 січня 2014 року допускається здійснювати заміну сторони, залучати поручителів.
Крім того, уповноважений банк повинен отримати погодження від НБУ на здійснення перерахування валюти за кордон, це стосується і поручительства.
З метою недопущення недобросовісної практики проведення валютних операцій уповноважені банки формують реєстр операцій за дорученнями клієнтів із купівлі іноземної валюти / перерахування за межі України іноземної валюти / перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках / перерахування коштів, що здійснюється на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав (далі - реєстр), та подають його до Національного банку України в день отримання від клієнта заяви про купівлю іноземної валюти / платіжного доручення.
Слід також розуміти, що якщо розмір заборгованості, кошти, що перераховуються  на користь нерезидента складають більше, аніж 50 тис. доларів США, то для переказу коштів необхідно проводити цінову експертизу.
Відповідно до п. 4 «а» ст. 5 Декрету КМУ від 19.02.93 року за № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» не потребують індивідуальної ліцензії платежі в іноземній валюті, що здійснюються резидентами за межі України на виконання зобов’язань у цій валюті перед нерезидентами щодо оплати продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших майнових прав, за винятком оплати валютних цінностей та за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя, тобто отримувати індивідуальну ліцензію НБУ на валютні операції не потрібно.

юрист / lawyer
067 86 244 17#трудові_спори, #податковий_адвокат, #оскарження_звільнення, #господарські_спори, #стягнення_заборгованості, #стягнення_інфляційних, #житловиселення, #АБвласоваВектор, #сімейніспори, #АдвокатськебюроВектор, #familylaw, #аліменти, #податковий_адвокат, #АБвласоваВектор, #фіктивне_підприємство, #фіктивність,  #порушення_постачальником_податкового_законодавства, 

Немає коментарів: