вівторок, 8 грудня 2015 р.

Набуття чинності нормативно-правових актів

Вид нормативно-правового акту
Порядок набрання чинності
Правові підстави
Міжнародні договори, що потребують ратифікації
Закон про ратифікацію набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо  інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування в офіційному друкованому виданні.
cт. 9 Закону України «Про міжнародні договори України» вiд 29.06.2004 р. №1906-IV
Міжнародні договори, що не потребують ратифікації
Міжнародні договори набирають чинності для України після надання нею згоди на обов’язковість міжнародного договору в порядку та в строки, передбачені договором, або в інший узгоджений сторонами спосіб.
cт. 14 Закону України «Про міжнародні договори України» вiд 29.06.2004 р. №1906-IV 
Закони України
Через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні.
Постанови, розпорядження і інші акти (резолюції, декларації, звернення, заяви) Верховної Ради України
Через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо  інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні.
Акти Президента України (укази, розпорядження)
Через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо  інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні.
Постанови, Розпорядження Кабінету Міністрів України
З моменту їх прийняття, якщо більш пізній строк набрання ними чинності не передбачено в цих актах.
Постанови, Розпорядження Кабінету Міністрів України, які визначають права і обов’язки громадян
З моменту їх прийняття, якщо більш пізній строк набрання ними чинності не передбачено в цих актах, але не раніше дня їх опублікування в офіційних друкованих виданнях
Нормативно-правові акти, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами господарського управління та контролю і які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер
Через 10 днів після їх реєстрації, якщо в них не встановлено пізнішого строку надання їм чинності.
Нормативно-правові акти з питань митної справи
Через 45 днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим актом, але не раніше дня їх офіційного опублікування. У разі, якщо такі нормативно-правові акти не будуть офіційно опубліковані, вони не набирають чинності.
Акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, які не мають загального значення чи нормативного характеру та акти з обмежувальними грифами
Можуть не публікуватися за рішенням відповідного органу. Оприлюднюються шляхом надіслання відповідним державним органам та органам місцевого самоврядування і доведення ними до відома підприємств, установ, організацій та осіб, на яких поширюється їх чинність. Неопубліковані акти Верховної Ради України і Президента України набирають чинності з моменту одержання їх державними органами або органами місцевого самоврядування, якщо органом, що їх видав, не встановлено інший строк набрання ними чинності.
Нормативно-правові акти  Національного банку
З дня їх офіційного опублікування, якщо більш пізній строк набрання чинності не передбачений у такому акті. 
ст. 56 Закону України «Про Національний банк України» вiд 20.05.1999 р. №679-XIV
Нормативно-правові акти органів та посадових осіб органів місцевого самоврядування
З дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.
ч. 5 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» вiд 21.05.1997 р. №280/97-ВР
Нормативно правові акти місцевих державних адміністрацій 
Підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції в установленому  органом порядку і набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.
Абз. 5 ст. 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 р. №586-XIV
#трудові_спори, #податковий_адвокат, #оскарження_звільнення, #господарські_спори, #стягнення_заборгованості, #стягнення_інфляційних, #житловиселення, #АБвласоваВектор, #сімейніспори, #АдвокатськебюроВектор, #familylaw, #аліменти, #податковий_адвокат, #АБвласоваВектор, #фіктивне_підприємство, #фіктивність,  #порушення_постачальником_податкового_законодавства,

Немає коментарів: