понеділок, 12 вересня 2016 р.

Невчасне повідомлення ДФС про прийнятого працівника: відповідальність

У своєму Листі Мінсоцполітики звернуло увагу на те, що чинним законодавством не передбачено відповідальності роботодавця щодо невчасного повідомлення органи фіскальної служби про прийняття працівника на роботу.
Проте необхідно розуміти, і хоча Мінсоцполітики зазначає про відсутність відповідальності за невчасне повідомлення, проте така позиція може змінитися з посиланням на ст. 265 КЗпП України - порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим - п’ятим частини другої статті 265 КЗпП України - у розмірі мінімальної заробітної плати.

Крім того, у випадку виявлення помилки в повідомленні про прийняття на роботу роботодавець повинен подати «скасовуюче» повідомлення та одночасно з ним – «початкове».
Також відомство роз’яснило, що подача  повідомлення про прийняття на роботу стосується виключно трудових відносин та не подається при укладанні з особою цивільно-правових договорів.

(Лист від 22.06.2016 року за № 746/13/84-16 Щодо застосування положень постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 413)юрист / lawyer

067 86 244 17
#трудові_спори, #податковий_адвокат, #оскарження_звільнення, #господарські_спори, #стягнення_заборгованості, #стягнення_інфляційних, #житловиселення, #АБвласоваВектор, #сімейніспори, #АдвокатськебюроВектор, #familylaw, #аліменти, #податковий_адвокат, #АБвласоваВектор, #фіктивне_підприємство, #фіктивність,  #порушення_постачальником_податкового_законодавства,


1 коментар:

Eugene сказав...

Лист Мінсоцполітики від 22.06.2016 року за № 746/13/84-16 Щодо застосування положень постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 413Пунктом 2 додатка до Постанови встановлено тип повідомлення:
• "початкове" - подання інформації про прийняття працівника на роботу;
• "скасовуюче" - подається у разі допущення помилки роботодавцем та необхідності внесення змін до повідомлення про прийняття працівника на роботу.
У разі допущення помилки роботодавцем та необхідності внесення змін до повідомлення про прийняття працівника на роботу подається повідомлення типу "скасовуючи" з помилковими даними і одночасно повідомлення типу "початкове" з правильними даними.
Чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді штрафу за порушення трудового законодавства, зокрема, за використання працівників без оформлення трудових відносин, несвоєчасного подання інформації до Державної фіскальної служби чи її територіальних органів про прийнятих на роботу працівників, недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці тощо.
Накладення штрафу за подання уточнюючої інформації про прийнятих працівників до Державної фіскальної служби та її територіальних органів чинним законодавством не передбачено.
Відповідно до частини другої статті 24 Кодексу законів про працю України при укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.
Іншого законодавством не передбачено.
Постанова була розроблена на виконання статті 24 Кодексу законів про працю України, а отже, вона стосується виключно трудових відносин, коли з працівником укладається трудовий договір.
У випадку виконання робіт на підставі договорів, які мають цивільно-правовий характер, повідомлення до Державної фіскальної служби та її територіальних органів про прийняття працівника на роботу подавати не потрібно.
Директор Департаменту О. Товстенко