понеділок, 27 квітня 2015 р.

Незаконне використання торгової марки: чим це загрожує
Які існують негативні наслідки для порушника, суб'єкта господарювання, який неправомірно використовує торгову марку іншого суб'єкта: штраф та пеня з боку АМКУ, позов від правовласника, порушення кримінальної справи, притягнення до адміністративної відповідальності. 
Отже, неправомірне використання торгової марки: 

1. Порушення положень ЗУ "Про недобросовісну конкуренцію» НЕПРАВОМІРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ). 

Так, відповідно до ст. 4 ЗУ «Про недобросовісну конкуренцію» неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання. 

Відповідно до ст. 21 ЗУ «Про недобросовісну конкуренцію» за неправомірне використання ділової репутації суб’єкта господарювання передбачається накладання штрафу до п'яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. 

Стаття 21. Накладення штрафу за недобросовісну конкуренцію 

Вчинення суб'єктами господарювання дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. Якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав відомостей про розмір доходу (виручки), штраф, передбачений частиною першою цієї статті, накладається у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Накладення штрафу здійснюється відповідно до частин третьої - сьомої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції". Суми стягнутих штрафів та пені за прострочення їх сплати зараховуються до державного бюджету. 
Про скасування вимоги АМКУ щодо надання інформації у справах про неправомірне використання торгової марки - http://reyestr.court.gov.ua/Review/43138600 

(ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат - АМКУ»). 

Про заборону виробництва і продажу продукції з неправомірним використанням позначень – 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/43071515, 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/43033695. 

Про скасування рішення АМКУ про застосування штрафних санкцій за ст. 4 ЗУ «Про недобросовісну конкуренцію» - http://reyestr.court.gov.ua/Review/43005564 

(відмовлено в задоволенні позовних вимог). 

Відповідно до приписів ч. 7 ст. 56 ЗУ «Про Антимпонопольний комітет України» у разі несплати штрафу у строки, передбачені рішенням, та пені органи Антимонопольного комітету України стягують штраф та пеню в судовому порядку. Розмір пені встановлюється у розмірі 1,5% від суми штрафу за кожний день прострочення. 

Про стягнення штрафу та пені АМКУ - 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/43473712 

(стягнуто з відповідача), http://reyestr.court.gov.ua/Review/43643424 

(відмовлено в задоволенні позовних вимог). 

Строк давності за порушення антимонопольного законодавства складає від 3 до 5 років в залежності від виду правопорушення. 

Ст. 42 ЗУ «Про захист економічної конкуренції»  
1. Суб'єкт господарювання не може бути притягнений до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, якщо минув строк давності притягнення до відповідальності. Строк давності притягнення до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції становить п'ять років з дня вчинення порушення, а в разі триваючого порушення - з дня закінчення вчинення порушення. Строк давності притягнення до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктами 13 - 16 статті 50 цього Закону, становить три роки з дня вчинення порушення, а в разі триваючого порушення - з дня закінчення вчинення порушення. 2. Перебіг строку давності зупиняється на час розгляду органами Антимонопольного комітету України справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. 

2. Адміністративна відповідальність. Стаття 51-2. Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності 

Незаконне використання 

об'єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп'ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, - 

тягне за собою накладення штрафу від десяти (170 грн.) до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн.) з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення. 

Складають протоколи органи внутрішніх справ, податкові органи, інспектори з питань інтелектуальної власності (ст. 255 КпАП України), справи розглядає суд (ст. 221 КпАП України). 3. Кримінальна відповідальність.

Ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, що нанесло значну шкоду) – покарання у формі штрафу від однієї тисячі (17 000 грн.) до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 грн.) з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення. 

Під значною шкодою розуміється нанесення шкоди в розмірі двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (неоподаткований мінімум доходів громадян = податкова соціальна пільга на 2015 рік = 1218 грн., більше 24 тис. грн.). юрист / lawyer
067 86 244 17
#трудові_спори, #податковий_адвокат, #оскарження_звільнення, #господарські_спори, #стягнення_заборгованості, #стягнення_інфляційних, #житловиселення, #АБвласоваВектор, #сімейніспори, #АдвокатськебюроВектор, #familylaw, #аліменти, #податковий_адвокат, #АБвласоваВектор, #фіктивне_підприємство, #фіктивність,  #порушення_постачальником_податкового_законодавства,


Немає коментарів: