вівторок, 21 квітня 2015 р.

Відсотки на банківський вклад нараховуються до моменту його видачі: позиція ВСУ


Отримання банківського вкладу (депозиту) спадкодавця не викликало труднощів у спадкоємців, однак негаразди починалися, коли спадкоємці намагалися отримати відсотки на депозит, нараховані в період з дати смерті спадкодавця і до моменту звернення з вимогою до банку.
Загалом позиція судів та банківських установ зводилася до того, що, по-перше, спадкуються всі права та обов’язки, які належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті, по-друге, зобов’язання за договором банківського вкладу є такими, що нерозривно пов’язані з особою вкладника і відповідно зобов’язання припиняється смертю кредитора (спадкодавця), а тому немає підстав для нарахування будь-яких відсотків на депозит після смерті спадкодавця.
Були лише поодинокі випадки, коли позиція судів збігалася з позицією спадкоємців-позивачів.
Однак, сподіваємося, що позиція Верховного Суду України, викладена по справі №6-67цс13 від04.09.2013 року розставить крапки над «і» в судовій практиці та дисциплінує банківські установи, до того ж подібні позиції Верховного Суду є обов’язковими для судів України.
Так, Верховний Суд України прийшов до висновку, що смерть спадкодавця не припиняє зобов’язань банку нараховувати відсотки по депозиту, оскільки такі відносини не можна вважати такими, які нерозривно пов’язані  з особою вкладника (спадкодавця).
Слід наголосити, що у зв’язку з масовими спорами між банками та спадкоємцями протягом останніх двох років назріли і законодавчі зміни. Так, у парламенті був зареєстрований законопроект 2567а від 09.07.2013, яким передбачається, що проценти на банківський вклад нараховуються від дня, наступного за днем надходження вкладу у банк, до дня, який передує його поверненню вкладникові (його спадкоємцю) або списанню з рахунка вкладника з інших підстав, проте даний законопроект був відкликаний 27.11.2014 року.


Окрім отримання відсотків по банківському депозиту для спадкоємців також залишається актуальним і питання виявлення всіх можливих банківських вкладів спадкодавця, якщо з тих чи інших причин про них спадкоємці не знають. На сьогоднішній день немає ефективної процедури пошуку «спадкових» вкладів в банках, а запити нотаріусів до потенційно можливих банків не завжди приносить бажаний результат.


юрист / lawyer
067 86 244 17
#трудові_спори, #податковий_адвокат, #оскарження_звільнення, #господарські_спори, #стягнення_заборгованості, #стягнення_інфляційних, #житловиселення, #АБвласоваВектор, #сімейніспори, #АдвокатськебюроВектор, #familylaw, #аліменти, #податковий_адвокат, #АБвласоваВектор, #фіктивне_підприємство, #фіктивність,  #порушення_постачальником_податкового_законодавства,

Немає коментарів: