вівторок, 10 березня 2015 р.

Про дива податкової еквілібристики: зустрічна перевірка


Податкова, з одного боку, декларуючи свою відкритість та готовність співпрацювати з платниками податків, з іншого – своїми діями доводить зовсім протилежне: Акти перевірок, внутрішні листи-роз’яснення фіскальних органів рясніють такими поняттями як «податкові ями», «безтоварність господарських відносин», «адреси масової реєстрації»… що окрім «алергічної реакції» у підприємців останнім часом не викликає, адже підприємці вже навчилися ефективно захищатися.
Як відомо з криміналістики, ідеальний злочин – злочин з мінімальними доказами, тому податківці, слідуючи такому постулату, намагаються залишати менше  слідів від своєї  «діяльності», а тому для суб’єктів господарювання така прихована тактика стає подекуди справжньою неприємною несподіванкою.
Наразі, хвиля масового визнання в Актах перевірки податківців нікчемних договорів, неможливості здійснення господарських операцій в силу відсутності кадрових та матеріальних ресурсів йде на спад, однак доволі масово почали застосовуватися зустрічні звірки, чи то, в розумінні фіскалів, «зустрічні перевірки».
До безпосереднього проведення зустрічної звірки йде підготовча робота – підприємці отримують Запити на отримання інформації та її документальне підтвердження на підставі п. 73.3 ст. 73 ПК України (за формою Додатку № 2 до Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок).
ПІДГОТОВЧА КОМПАНІЯ
Відповідно до п. 73.3 ст. 73 ПК України органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.
Підставами для звернення з відповідним запитом є:
1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;
2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок;
3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків;
4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної;
5) у разі проведення зустрічної звірки;
6) в інших випадках, визначених цим Кодексом.
Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту.
Зустрічна звірка - це співставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів суб'єкта господарювання, що здійснюється органами державної податкової служби з метою документального підтвердження господарських відносин між платниками податків і зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків.
Зустрічна звірка не є перевіркою, однак вона може стати підставою для проведення позапланової перевірки.
Результати проведеної зустрічної звірки суб'єкта господарювання підлягають врахуванню в результатах перевірки платника податків органом ДПС - ініціатором та долучаються до матеріалів такої перевірки.
Процедура проведення зустрічних звірок регламентується, зокрема, Постановою Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок» від 27 грудня 2010 р. № 1232 (надалі – «Порядок»).
Так, зустрічні звірки проводяться у суб'єктів господарювання, щодо здійснення операцій з якими під час перевірки платника податків та зборів виникають сумніви стосовно факту здійснення таких операцій або якщо існують розбіжності задекларованих у деклараціях з податку на додану вартість показників податкового кредиту та податкових зобов'язань.
Орган державної податкової служби (ініціатор), який проводив перевірку та виявив одну з наведених обставин, направляє до податкової, на обліку в якій перебуває суб'єкт господарювання, запит про проведення зустрічної звірки для підтвердження отриманих у ході перевірки даних. Якщо такий суб'єкт господарювання перебуває на обліку в тій самій податковій, що і платник податків, щодо якого проводиться перевірка, або вони знаходяться в межах одного населеного пункту, зустрічна звірка проводиться тим самим податковим органом, що і перевірка, під час якої виникла необхідність у співставленні даних.
Практика свідчить, що відносно однієї компанії проводиться перевірка щодо господарських операцій з її контрагентами, за результатами чого складається Акт та виноситься повідомлення-рішення, яке згодом успішно оскаржується платником податків. Але потім зустрічним звірками піддаються всі контрагенти компанії, незважаючи на те, чи фігурували вони в Акті перевірки чи ні, що є доволі спірним питанням. 

ПРОВЕДЕННЯ ЗВІРКИ
З метою проведення зустрічної звірки орган державної податкової служби (ініціатор) надсилає органу державної податкової служби (виконавцю), на обліку в якому перебуває суб'єкт господарювання, запит про проведення зустрічної звірки для підтвердження отриманих від платника податків та зборів даних.
Зустрічна звірка може бути проведена органом державної податкової служби (ініціатором) самостійно у разі, коли суб'єкт господарювання перебуває на обліку в тому ж органі державної податкової служби, в якому перебуває платник податків, або в межах одного населеного пункту.
Інформація на запит та її документальне підтвердження можуть бути наявними в органі ДПС - виконавця у зв'язку із направленням суб'єктом господарювання за місцем реєстрації інформації відповідно положень ПК, за результатами попередньо проведених звірок (перевірок) та отриманих відповідних документів суб'єкта господарювання тощо.
У разі відсутності в органі ДПС - виконавця запитуваної інформації та її документального підтвердження, такий орган протягом 2-х робочих днів з дня отримання запиту надсилає завірений печаткою Запит про надання інформації та її документального підтвердження  суб'єкту господарювання за його адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи особисто вручає суб'єкту господарювання або його законному (уповноваженому) представникові під розписку.
У випадку встановлення фактів, що не дають змогу провести зустрічну звірку суб'єкта господарювання, зокрема у зв'язку із зняттям з обліку, встановленням відсутності суб'єкта господарювання та/або його посадових осіб за місцезнаходженням (податковою адресою), відповідальний підрозділ не пізніше двох робочих днів від дати надходження запиту складає Акт про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання
За результатами зустрічних звірок складається довідка, яка підписується суб'єктом господарювання (законним чи уповноваженим представником) і посадовими особами органу державної податкової служби та особисто вручається суб'єкту господарювання або його законному чи уповноваженому представникові під розписку або надсилається суб'єкту господарювання за його адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) рекомендованим листом із повідомленням про вручення, у десятиденний термін.
Відповідно до п. 4.5 Наказу від 22 квітня 2011 року за № 236 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок» при отриманні від суб'єкта господарювання інформації, визначеної у запиті, та її документального підтвердження відповідальний підрозділ проводить зустрічну звірку суб'єкта господарювання протягом 3 робочих днів з дня, наступного за днем отримання такої інформації та її документального підтвердження.

ЕПІЛОГ
Останнім часом податкові органи всупереч приписам законодавства оформлюють за результатами зустрічної звірки не Довідку, а Акт (такої форми для зустрічних звірок чинним законодавством не передбачено), однак на підставі даного Акту повідомлення-рішення не приймається, але податкова служба самостійно здійснює коригування та вносить зміни до Системи автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту. І для платників податків стає неприємною несподіванкою, коли в електронній системі дані не співпадають з поданими деклараціями.
Однак такі дії податкової успішно оскаржуються платниками податків – справа № 816/351/13-а (ПП «Воз’єднання» - податкова), справа № 825/1932/13-а (ТОВ «Поліссяєвробуд» - податкова), справа № 2а-2814/12/2170 (ПП «Інтерметал-СП» - податкова), Справа № 811/1735/13-а (ФОП – податкова) і т. д.
Виходячи з судової практики щодо визнання дії податкової незаконними відносно проведення зустрічної звірки, основна аргументація для платників податків зводиться до наступного:
1.    Немає підстав для здійснення зустрічної звірки.
2.    Не було додержано процедури для проведення звірки.
3.    Був складений Акт, який не може бути складений за результатами проведеної зустрічної звірки.
4.    Зустрічна звірка не є перевіркою, податкове повідомлення-рішення не приймається, а тому для платника податків не повинно бути жодних негативних наслідків, однак ДПС самостійно вносить зміни до автоматизованої системи співставлення.
5.    ДПС самостійно не може внести зміни до Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України, оскільки декларуючи податкові зобов'язання та податковий кредит платник податків має право, щоб задекларовані ним показники відповідали показникам відображеним в електронній базі податкової звітності.
У зв’язку з чим, позовними вимогами можуть бути:
1.  Визнання незаконними дії податкової служби.
2.    Про зобов’язання відновити в АІС «Система автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» податкові зобов'язання та податкового кредиту (зобов’язання вчинити дії).
Отже, коли платник податків погоджується з незаконними діями податківців, він створює неприємності і своєму контрагенту, оскільки зміна звітності у однієї компанії тягне її зміну і в іншої. Підприємці прекрасно розуміють, що податки це основа економіки країни, однак як і будь-який фундамент він має будуватися на міцних засадах, а не на міцних руках податківців на шиї платників податків.

юрист / lawyer
067 86 244 17
#трудові_спори, #податковий_адвокат, #оскарження_звільнення, #господарські_спори, #стягнення_заборгованості, #стягнення_інфляційних, #житловиселення, #АБвласоваВектор, #сімейніспори, #АдвокатськебюроВектор, #familylaw, #аліменти, #податковий_адвокат, #АБвласоваВектор, #фіктивне_підприємство, #фіктивність,  #порушення_постачальником_податкового_законодавства,Немає коментарів: