пʼятниця, 13 березня 2015 р.

Ліквідація підприємства: деякі аспекти, ч. 1В умовах сучасного динамічного світу, події змінюються з калейдоскопічною швидкістю. Бізнесу постійно доводиться варіювати між айсбергами постійний законодавчих змін, кон’юнктури ринку, протидії конкурентів. Конкуренція – породження ринкової економіки, де перемагає спритніший. Кризові явища призводять до згортання виробництва, припинення діяльності, оптимізації та реорганізації суб’єктів господарювання.Загальна процедура ліквідації.
Відповідно до положень ст. 59 Господарського кодексу України, припинення діяльності суб’єкта господарювання здійснюється відповідно до закону, тобто відповідно до ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців", а також Цивільного кодексу України: шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб – засновників суб’єкта господарювання чи їх правонаступників, а у випадках, передбачених законами, – за рішенням суду.
Під час проведення заходів щодо ліквідації юридичної особи до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації юридичної особи.
Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо інвентаризації майна юридичної особи, що припиняється, а також майна її філій та представництв, дочірніх підприємств, господарських товариств, а також майна, що підтверджує її корпоративні права в інших юридичних особах, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб.
Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо закриття відокремлених підрозділів юридичної особи (філій, представництв) та відповідно до законодавства про працю здійснює звільнення працівників юридичної особи, що припиняється.
Слід також звернути увагу на те, що виходячи зі ст. 112 ЦК України у разі ліквідації підприємства вимоги щодо вимог працівників, пов’язані з трудовими відносинами задовольняються в другу чергу та передують вимогам щодо сплати податків та зборів.
Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.
Питання державної реєстрації припинення юридичної особи прописані в  ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців». Дана процедура  здійснюється в два етапи: спочатку вноситься запис про припинення та здійснюються заходи, про які йшлося раніше, а потім, коли буде зібраний відповідний пакет документів для подачі державному реєстратору, вноситься запис про ліквідацію.
Так, відповідно до ст. 34 даного Закону для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи заявник повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстраторові оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи.
Після чого виходячи зі ст. 36 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації голова ліквідаційної комісії, уповноважена ним особа або ліквідатор після закінчення процедури ліквідації, передбаченої законом, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстраторові такі документи:
(1) заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією;
(2) довідку відповідного органу доходів і зборів про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів;
(3) довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування;
(4) довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.
юрист / lawyer
067 86 244 17
#трудові_спори, #податковий_адвокат, #оскарження_звільнення, #господарські_спори, #стягнення_заборгованості, #стягнення_інфляційних, #житловиселення, #АБвласоваВектор, #сімейніспори, #АдвокатськебюроВектор, #familylaw, #аліменти, #податковий_адвокат, #АБвласоваВектор, #фіктивне_підприємство, #фіктивність,  #порушення_постачальником_податкового_законодавства,

Немає коментарів: