середа, 4 березня 2015 р.

Чи правомірне відпрацювання працівником, який вийшов із щорічної відпустки робочих днів, які переносилися з метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів?
Відповідно до положень ст. 67 Кодексу законів про працю України з метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів (стаття 73 КЗпП України), а також раціонального використання робочого часу Кабінет Міністрів України не пізніше ніж за три місяці до таких днів може рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій перенести вихідні та робочі дні у порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.


Власник або уповноважений ним орган у разі застосування рекомендації Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два місяці видає наказ (розпорядження) про перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).
Відповідно до положень ст. 5 ЗУ «Про відпустки»  тривалість відпусток визначається цим Законом, іншими законами та іншими нормативно-правовими актами України і незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях.
Святкові та неробочі дні (стаття 73 Кодексу законів про працю України) при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - інваліда з дитинства підгрупи А I групи, не враховуються.

Таким чином, робочі дні, які стали вихідними днями внаслідок перенесення з метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, входять в загальну тривалість відпустки, а тому при виході на роботу, такі вихідні дні слід відпрацьовувати за відповідним графіком підприємства.

юрист / lawyer
067 86 244 17
#трудові_спори, #податковий_адвокат, #оскарження_звільнення, #господарські_спори, #стягнення_заборгованості, #стягнення_інфляційних, #житловиселення, #АБвласоваВектор, #сімейніспори, #АдвокатськебюроВектор, #familylaw, #аліменти, #податковий_адвокат, #АБвласоваВектор, #фіктивне_підприємство, #фіктивність,  #порушення_постачальником_податкового_законодавства,


Немає коментарів: